Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 28v

Llyfr Cyfnerth

28v

Gwerth lleidyr Gwerth lleidyr pan uo lleidyr gwe+
rth. Seith punt. Gwerth goruodaỽc
Gwerth goruodaỽc un meint ar
neb yd aeth drostaỽ ac y·uelly am
dyn a ỽystler dros arall. Oet goruo+
daỽc y geissaỽ y oruodogaeth un dyd a
blỽydyn. Un dyn y telir. keinaỽc. paladyr
idaỽ ac nys tal ef y neb y wreic a wnel
llaỽurudyaeth. kyfreith ebaỽlAe werth
OR pan anher ebaỽl hyt aỽst. Pede+
ir. keinaỽc. kyfreith. a| tal. Odyna hyt kalan
raguyr. Deudec. keinaỽc. a| tal. Hyt kalan
chwefraỽr. Deunaỽ a| tal. Hyt kalan
mei pedeir ar| ugeint a| tal. Hyt aỽst
dec ar| ugeint a| tal. Hyt kalan racuyr
un ar pymthec ar ugeint a| tal. Hyt
kalan chwefraỽr Dỽy a| deugeint a| tal.
Dỽy ulỽyd uyd yna ac yna trugeint