Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 27v

Llyfr Cyfnerth

27v

raỽ nac ym mreuan pedeir ar| ugeint
aryant a telir. y neb a diwatto llad ca+
eth Rodet lỽ pedwar gwyr ar| ugeint
ac eu hanher yn wyr not. Rannu ga+
VAl hyn y rennir gwasgar lanas
alanas. Punt yỽ rann braỽt. Ch+
weugeint rann kefynderỽ. Truge+
in rann kyuerderỽ. Dec ar| ugeint
rann nyeint ueibon kyuerderỽ. P*
Pymthec yỽ rann gorchynyeint Se+
ith a| dimei yỽ rann kynneiuyon. Nyt
oes priaỽt rann na phriaỽt enỽ ar
ach pellach no hynny. Rann tat o alanas
RAnn tat o alanas y uab keinaỽc
Un. kyfreith. yỽ yny gymerher keren+
hyd ac yny watter kerenhyd rac co+
lli kerenhyd. keinaỽc. paladyr a| telir hyt
pan diwatter kerenhyd. Ny thal ke+