Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 24v

Llyfr Cyfnerth

24v

fo y brenin. o da y llaỽuurud or pryt pỽy
gilyd ar y tir Ef bieu yn hollaỽl. ~
GAlanas tayaỽc brenin. A telir o teir bu
a thri ugein mu gan tri dyrcha+
uel. yn| y sarhaet y telir teir bu a| th+
ri ugeint aryant. Galanas tayaỽc bre+
yr a telir o teir bu a| thri ugein mu heb
dyrchauel. yn| y sarhaet y telir teir
bu heb ychwanec. Galanas alltut bren+
hin. A telir o teir bu a| thriugein mu 
heb dyrchauel. yn| y sarhaet y telir 
teir bu heb ychwanec. Galanas alltut
breyr.   hanheraỽc uyd y alanas i
alltut brenin. Punt a hanher a telir
y guerth  caeth tec telediỽ. Or byd
anauus hagen neu ry hen neu ry ie+
uanc nyt amgen no llei noc ugein
mlỽyd. Punt a| tal ef or henuyd or