Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 15v

Llyfr Cyfnerth

15v

emenhyd. Eil yỽ pan wanher dyn yn| y
arch yny welher y amyscar. Trydyd yỽ
pann torho un o pedwar post corff yny wel+
her y mer. Sef yỽ y pedwar hynny y deu
uordỽyt. Neu y deu uyrryat. Teir punt
yỽ gwerth pob un or teir gweli hynny.
TRullyat a geiff y tir Breinttrullyat.
yn ryd. A march yn osseb y gan y
brenin. lloneit y llestri y gwallofyer ac
wynt yn| y llys a geiff or cỽrỽf yn wir+
aỽt idaỽ ae hanher yn uragaỽt ae tra+
MEdyd a geiff byth [ yan or med.
march yn osseb y gan y brenin ae tir
yn ryd. Rann gỽr a| geiff o aryant y gwes+
tuaeu. A| thrayan y  cỽyr a| diotter or
mel. Ar deuparth a| rennir yn teir rann
Dỽy rann yr neuad ar un yr ystauell.
CAnhỽyllyd a geiff y tir yn ryd. A