Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 36B – page 13

Llyfr Blegywryd

13

y bo y brenhin ỽrth y dỽyn. Y righ  ̷+
yll a geiff y tarỽ. Ac ony tarỽ; ef
a|geiff ych ieuanc nyt el dan wed
eiroed neu gynfflith. Pan vo ma+
rỽ righyll yn trugared y brenhin
y byd yr eidaỽ. Pan anreither y
penkynyd o gam y righyll ae han+
reitha. Or serheir righill oe eisted
yn dadleu y brenhin; ny cheiff
onyt gogreit eissyn a chỽccỽy ỽy
yn tal y sarhaet. kany dyly ef
eisted tra wnelher dadleu y bre  ̷+
nhin. Or wys a wnel righill cre  ̷+
dadỽy vyd y eireu. Gỽys righyll
dan tyston aduỽyn yn|y lle gan
tystu vdunt y wys. neu  
taraỽ y post teir gỽeith; ny eill
neb vynet yn|y erbyn onyt trỽy
lys. Gỽys righyll heb tyston;
o teir llaỽ y gỽedir. O tri mod y