Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 78v

Llyfr Iorwerth

78v

amrysson hyt na chaffat; Gatter yn llỽ
y deilat. O deruyd llygru yt ac na odiwed+
her yr ysgrybyl ar yr yt; Bit yn llỽ eu
perchennaỽc eu glanhau Cany ellir tysto+
laeth ar anyueil ket ys dywetto paỽb y
welet ny rymhaa Os y perchennaỽc a|e
gwatta. O deruyd caffel march dros
kae hyt y uynỽgyl yn llygru yt. Nyt i+
aỽn y daly namyn diuỽyn y llỽgyr Ony
leuheir. O der·uyd caffel na march na llỽ+
dỽn arall a|e deu troet ulaen ar yr yt. Ny
dylyir y daly Cany bu yn cỽbyl ar yr yt
ac na ellir cỽbyl o anghỽbyl o·ny|s glanha+
a y perchennaỽ* diuỽyn llỽgyr. O deruyd
y dyn tydaỽ y cassec ar ebaỽl yn llygru 
yr yt ac na chaffer y daly. kymerer y cassec
o|r lle y bo a dyker y cassec yn| y lle ual kynt
a llyna y gwyllt a deily y dof. Ac nyt ym+
choel hynny yn anghyfreith arnaỽ. [ y lloi
ar ỽyn ar mynneu nyt reit yr deilat eu
gellỽng Onyt tros y ewyllus o|r pryt pỽy
gilyd Cany byd marỽ un llỽdyn yr y war+
chae o|r pryt pỽy gilyd. [ y teirỽ O han+
her haf hyt aỽst ny dylyir eu daly nac ar
yt nac ar wellt Canys yn| yr amser hỽnnỽ