Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 115

Llyfr Iorwerth

115

yr alanas o vamỽys y vamỽys hyt y seithuet
vamỽys. kanys plant y vam gyntaf a vyd bro+
dyr. a phlant yr hen·vam; a vyd kefynderỽ. a|phlant
yr orhenuam; a vyd kyuerdyrỽ. Plant y bedwa+
red vam; a vyd kyfnyeint. Plant y bymhet
vam; a vyd gorcheifnyeint. Plant y chwechet
vam; a vyd gorchaỽ. Plant y seithuet vam;
a vyd nyeint veibyon gorchaỽ. ac nyt peỻach
no hynny. Kyn·ny wyper namyn dỽy neu teir
o·nadunt; byryer yr alanas arnadunt. ac ar
nyt el arnadunt; ranher ar y gỽelyeu yd han+
ffo y tat onadunt. a|dodi dỽy rann ar y kyff.
O nei uab gorchaỽ aỻan yd a keinhaỽc pala+
dyr. Sef yd a yn gymhorth y|r ỻofrud. Sef
ual y kymheỻir honno; kymryt o|r ỻofrud
gỽas yr arglỽyd y·gyt ac ef. a chreir ganthunt.
ac yn|y ỻe y kyfarffo ac ỽynt dyn o|r seithuet
dyn aỻan. kymryt y lỽ na henyỽ ef o|r pedeir
kenedyl yd henyỽ y ỻofrud o·honunt. ac o+
ny|s dyry; talet keinhaỽc paladyr. ac o ryd y
lỽ; peitter ac ef. Ny thal gỽreic keinhaỽc pa+
ladyr; kannyt oes baladyr. namyn y chogeil.
ac ny|s tal yscolheigyon. ac ny thal gỽreic ala+
nas o|r dyry y ỻỽ na|bo meibyon idi. ac ny|s tal
yscolheigyon heuyt. ac ny|s tal meibyon ny
bont pedeir|blỽyd ar|dec.