Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 113

Llyfr Iorwerth

113

yỽ hynny; teir kolofyn kyfreith. a gỽerth gỽyỻt
a|dof. ac a berthyn ar hynny. 
K yntaf yỽ o·nadunt. Naỽ affeith galanas.
Sef yỽ hynny; menegi y|dyn a|ladher
y|r dyn a|e ỻadho. a hỽnnỽ a|elwir yn|dauaỽtrud.
Yr eil yỽ; rodi kyghor o|e lad. Trydyd yỽ; kytsyn+
nyaỽ a|e|lad. am bop vn o|r tri hynny o|r affeith+
eu o|r gỽedir; ỻỽ canwr a|e gỽatta. Os y adef
a wna; talet naỽ ugeint. Pedweryd yỽ; bot yn
edrychyat. Pymhet yỽ; kyweithas a|r|ỻofrud.
Chỽechet yỽ;|mynet y|r dref y bo y dyn a ladler*
yndi; y·gyt a|r ỻofrud. Y wadu pob un o|r|tri
hynny; ỽ deu·canwr. neu deu·naỽ ugeint ary+
ant ot adefir. Seithuet yỽ; bot yn borthordỽy.
Wythuet yỽ; daly y dyn a|ladher; yny del y
ỻofrud o|e|lad. Naỽuet yỽ; gỽelet y lad ac na| ̷
differho. am bop vn o|r tri hynny o|r gỽedir; ỻỽ
try·chanwr o|e wadu. neu tri·naỽ ugeint ary+
ant ot adefir. Rei a dyweit dylyu o|r genedyl
y da hỽnn; a|r gỽat ygyt ac ef. Sef achaỽs yỽ;
ỽrth vot yn achaỽs y|r affeithoed hynny y lad
eu car ỽy. dylyu o·nadunt ỽynteu hynny o|da.
ac y wadu gỽaet a gỽeli a ỻad eu kar; dylyu
o·nadunt ỽynteu y reith a|dywedassam ni uch+
ot. kyfreith. eissoes a|dyweit; na dyly neb gỽaa
da heuyt. ac na|s dylyant ỽynteu na|r gỽat