Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 31 – page 25v

Llyfr Blegywryd

25v

a·def ran arall; ef e|hunan vn weith a|e tỽng.
Pỽy bynhac a prynho da y gan arall. Ac a
uo mach e|hunan dros y gwerth. a|e varỽ kyn
talu. ac adaỽ y da gan getymdeithon. y dyly+
aỽdyr a dyly tal o|r da hỽnnỽ. kanys y marỽ
a uu vach kynnogyn idaỽ. bieuoed y da. Ef a
dyly tygu ar y seithuet o|r dynyon nessaf y we+
rth ar ved y talaỽdyr o|r dichaỽn y gaffel. Ac
ony|s dichaỽn. ar allaỽr gyssecgredic gwerthu
o·honaỽ y da idaỽ. a bot hỽnnỽ yn vach kyn+
nogyn idaỽ ynteu dros werth y da. Pỽy byn+
hac a uo mach goruodaỽc dros arall. ny rydhe+
ir hyt ym pen vn dyd a blỽydyn. Ac ny phoyn+
ir o uyỽn hynny dros y cam a ỽnel hỽnnỽ.
kanys megys rỽymedic yỽ myỽn yr achaỽs
hyny ỽyppo a del y kylus ỽrth gyfreith a|e ny
del. kyn teruyn. Pỽy bynhac a gymerho
mach ar dylyet a marỽ y mach kyn talu y
dylyet. doet ar ved y mach. a thyget ar y seith+
uet o|r dynyon nessaf y werth y ry uot hỽnnỽ
yn vach idaỽ ar y dylyet. o|r keffir y bed. Ac
o·ny|s keffir. ar allaỽr gyssegredic. A guedy
hynny yr arglỽyd bieu kymell y vechni dros
y marỽ. Os y kyn·nogyn a uyd marỽ. ar