Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 31 – page 21v

Llyfr Blegywryd

21v

ony dichaỽn ymdiheuraỽ trỽy reith gỽlat.
KYntaf yỽ o naỽ affeith lletrat amkanu
ỽrth ketymdeith yr hyn a geisser yn llet+
rat. Eil yỽ duunaỽ am y lletrat. Trydyd yỽ
rodi bỽyllỽr y letratta. Petweryd yỽ mynet
yg ketymdeithas lleidyr pan el y ledratta. Py+
met yỽ mynet y myỽn y tref gyt a lleidyr a
torro ty neu uuarth. Whechet yỽ erbynyaỽ yr
hyn a dyccer yn lletrat. Seith·uet yỽ kerdet dyd
neu nos gyt ar lletrat. ỽythuet yỽ kymryt ran
o letrat. Naỽuet yỽ kelu lletrat ar leidyr. Holl
affeitheu gueithret o affeitheu galanas neu
losc neu letrat; dirỽyỽs uyd pop vn o·honunt.
Tauaỽtrud a llygatrud heb weithret llaỽ neu
troyt. camlyryus uyd. Tal dros affeitheu gala+
nas a uỽynt kyuadef y reeni a chytetiuedyon.
y lladedic y telir o kyfreith o|r cỽynant ym·da+
naỽ. Ac ef a|dylyir talu reith udunt ỽy ac yr ge+
nedyl ual kynt. y diwat llofrudyaeth os gofyn+
nant. neu talu galanas udunt. Y neb a diffe+
ro rac lladron da a dyccer yn lletrat ar tir
ny|s pieiffo; y tryded ran o|r gobyr diffryt a geiff.
ar dỽy ran a geiff arglỽyd y tir. Gwerth llei+
dyr a werther; seith punt. O|r daỽ lleidyr at