Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 29v

Brut y Brenhinoedd

29v

1

bot yn yawnach idaw y|llywyaw
Ac yna y|dwawt gayvs nei yr am+
erawdyr wrth gennadeu. arthur. hwy
lawer yw awch tavodyeu chwi wyr
ynys. brydein. noc awch kledyvyeu. Ac
yna llidiaw a|oruc gwalchmei. ac
yn diannot gyflym tynnv y|gledyf
a|llad penn gayvs. Ac yn chwimwth
esgynnv ev meirch ef a|y getymei  ̷+
thyon a|dyvot drachevyn. Sef a
oruc gw  rvvein yna eu hymlit
y|geisiaw dial gayvs arnadvnt
Sef a|oruc gereint carnwys kan+
ys nessaf oed y|r gwyr a|oed yn
ymlit idaw ymchwelut a|oruc ar
vn o|r gwyr a|y wan a|gwayw drw  ̷+
ydaw berued yny vyd yn varw
y|r llawr. Ac ny bv da gan voso.
o|ryt ychen kaffel kelein o bob
vn onadvnt wy ac ynteu hep
gaffel dim. Ac yna ymchwelut a|or+
uc ynteu. A|r kyntaf yd ymga+
vas ac ef y|vwrw y|r llawr a|or  ̷+
uc a|y lad  varw Ac yna ssef a
oruc gwr a|elwit macel mvt
mynnv dial ar Walchmei llad
y|getymdeith a|y ymlat yn di+
vvdyawc. Sef a|ouc* gwalchmei
pan wybv y|vot yn agos attw
ymchwelut arnaw a|y daraw
a|chyledyf hyt y|dwy ysgwyd
a|gorchymyn idaw menegi yn
vffern o|y getymdeithyon vot

2

yn amyl gan y|brtanyeit y|ryw
glot honn a|r ryw or·hoffder Ac
o|gynghor. gwllus ymchut a|orug+
ant yn duhun ar y|gwyr a|oed
yn|eu hymlit a|llad a|orugant
y|nessaf a|oed y|bob vn onadunt
Ac val y bydynt velly  v hy+
mlit yn|agos y|goet  ychaf
o|r koet yn dyvot yn  yn y
kennadeu chwe mil o|r brytanyeit
yn borth vdunt. Ac yn diannot
rodi gawr ar wyr rvvein ac ev
llad ac eu kymhell y|ffo. Ac eu
hymlit yn duhun gan eu llad
ac eu bwrw a|daly ereill onad  ̷+
unt. Ac ny allei wyr rvvein nac
eu llad wynt nac eu bwrw
Ac yna pan giglev petrius sen  ̷+
edwr o|rvvein hynny y|kymyrth
deng mil o|wyr arvawc ygyt
ac ef a|dyuot yn borth o|wyr
a|chymhell y|brytanyeit ar ffo yny
doethant y|r koet yd|athoedynt
ohonaw a cholli llawer o bob tv
Ac ar hynnnychaf edern vab
nvd a|ffym mil o|wyr yn bryss  ̷+
yaw y borth y|r brytanyeit. Ac yna
gwrthynebv a|orugant y|wyr
rvvein yn wrawl heb ymeirya  ̷+
ch o|r byt yn kynnhal eu hwyn+
ep ac eu klot. A|phetreius a|oed
val gwr doeth yn kynghori y
wyr ac yn eu rwoli y|gyrchv