Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 91

Brut y Tywysogion

91

1

hwnn a rwndwalawd
kastell ryd kors o arch
brenhin lloegyr. a
gwedy y varw ef yr
edewis y gwercheid+
weid y kastell yn w+
ac. ac yna y gwrha+
awd brycheinnyawc
a gwent a gwenlly+
wc yr freing ac y kyf+
froes y freing lu y we+
nt a gwedy nad yn+
illassant dim yr ym+
wchwelassant adref
yn waclaw ac y llad+
awd y brytannyeid w+
ynt yn y lle a elwir
kelli taruawc. ac ody+
na y duc y freing gyr+
cheu mynych y vrych+
einnyawc a medylyaw
dystryw y wlad o gw+
byl. a gwedy na cha+
wssant dim o|y hew+
yllys ymchwelud a+
dref a orugant ac
yna y llas wynt y
gan veibyon idnerth

2

ap kadwgawn gru+
ffud ac iuor yn y lle
a elwir aberllech y
kestyll hagen etwa
a drigassant yn|gy+
weir a|y gwercheid+
weid yndunt. yn|y vlw+
ydyn honno yr aeth 
vchdryd vab edwin a
hywel vab goronw
a llawer o dywysso+
gyon ereill a|theulu
kadwgawn vab ble+
dyn hyd gastell pen+
vro a|y yspeilyaw yn
llwyr a diffeithyaw
y wlad ac ymchwelud
adref a diruawr anre+
ith ganthunt. Blw+
ydyn wedy hynny y
diffeithyawd gerald
swydwr yr hwnn y rod+
essid pennaduryaeth
kastell penuro ydaw
teruyneu mynyw
oll. a gwilim vrenhin
lloegyr yr eilweith
a gyffroes llu mawr