Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 75

Brut y Tywysogion

75

1

ny y|delid yago y gan y kenedloed wedy
goruod o hywel ap yeu+
af a chael meðyant
y deyrnas. Blwyð+
yn wedy hynny y llas
iðwal. ac oðyna y diff+
eithyawð kustennin
vab yago a godfrid ap
harald leyn a mon. ac
oðyna y llas kustenn+
in y gan hywel ap y+
euaf yn|y vrwydyr a
elwid gweith hirba+
rwch. Vn vlyneð
a phedwarugeint a
nawkant oeð oed kr+
ist pan ðiffeith·wyd
dyfed y gan wyr god+
frid vab harald a my+
nyw  a llannweithe+
uawc. Blwyðyn we+
dy hynny y diffeithwyd
brycheinnyawc a holl
wladoeð eynnyawn ap
ywein y gan y saesson
ac alfred yn dywyssa+
wc vðunt a hywel ap
yeuaf. ac eynn. a|laða+

2

wð llawer o|y lluoeð.
y vlwyðyn nessaf y
honno y llas Eynn. ap y+
wein y gan ðyledogy+
on gwent. ac y bu va+
rw eu bonheðic esgob.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y llas hywel ap yeu+
af drwy dwyll y saesson.
ac y llaðawð kadw+
allawn vab yeuaf jo+
nauawl vab meuryc.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y llas meyc vab
yeuaf. a mareduð ap
ywein a laðawð kad+
wallawn vab yeuaf.
drwy vvðygolyaeth
a|chael meðyant y|gyf+
oeth.  sef oeð hwnnw
gwyneð a mon a ðar+
ystyngawð ef yðaw
drwy swllt mawr.
Blwyðyn wedy hyn+
ny yr yspeilwyd lly+
warch vab ywein o|y
lygeid. ac y diffeithy+
awð godfrid vab ha+