Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 346

Gramadeg y Penceirddiaid

346

1

HYt hynn y dyw+
etpwyt am a be+
rthyno ar brydydy+
aeth. dywetter be+
llach am drioed ke+
rd a|y perthynas.
Tri ryw brifgerd y+
syd. nyt amgen. ke+
rd dant kerd vegin.
a|cherd dauawt.
Teir prifgerd tant
ysyd. nyt amgen. ke+
rd grwth. kerd del+
yn. a cherd timpan.
Teir prifgerd me+
gin ysyd. nyt amg+
en. organ. a phibeu.
a cherd y got. Te+
ir prifgerd tauawt
ysyd. prydu. a dacha+
nu. a chanu gan de+
lyn. Teir prifgerd
prydydyaeth ysyd.
gwengerd. a riein+
gerd. ac vnbengerd.
Tri ryw  ganyat a
berthyn ar bob ke+
rd onadunt. nyt am+

2

gen. ynglynnyon. ac
odleu. a chywydeu.
Teir rann kerd ysyd
nyt amgen. sillaf. a
geir. ac ymadrawd.
Teir rann ymadrawd
ysyd. nyt amgen. be*+
nw. a rachenu. a beryf.
Teir rann geir ysyd.
llythyrenn. a sillaf. ac
amser. Teir rann
sillaf ysyd. nyt am+
gen. llythyrenn. ac
amser. ac aken.
Tri ryw  lythyr+
enn ysyd. bogal. a lly+
thyrenn dawd. a lly*+
renn vvt. Tri ryw
sillaf ysyd. sillaf 
dalgronn. a sillaf led+
yf. a sillaf vydar.
Tri ryw dalgrwn
ysyd. nyt amgen.
talgronngadyr. a|th+
algronnledyf. a dip+
ton dalgronn. Tri
ryw ledyf ysyd nyt
amgen. penngamled+