Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 267

Brut y Tywysogion

267

1

ychen ac yno y klad+
pwyt ef. yn|y vlw+
ydyn honno y bu va+
rw anselym vras
anrydedus esgob 
mynyw. y mis ma+
wrth. yn|y vlwyd+
yn honno yr vgein+
uet dyd o vis chw+
efrawr y deudecvet
dyd o brif y lleuat
ar|llythyren honn. f.
yn kadw y sul am+
gylch pryt gosper
y krynnawd y day+
ar yn diruawr ac
yn aruthyr ar|hyt
yr holl deyrnas.
Blwydyn wedy hyn+
ny y kymyrth yr
arderchawc vren+
hin freing lowis hy+
nt ef a|y dri broder
gyt ac ef. a dirua+
wr lu o gristonogy+
on y gaer vssalem
wedy y pasc. ac yn
diwed y vlwydyn

2

honno y mordwyawd
ef dros y mor mawr.
yn|y vlwydyn hon+
no ymis gorffennaf
y gwnaeth gruff+
ud abat ystrat flur
hedwch a|henri vren+
hin am dylyet a of+
ynnassei y brenhin
yr vanachloc yr ys
talym kynn no hyn+
ny gan vadeu yr
abat ar gouent han+
ner y dylyet nyt
amgen dengmorc a
deu vgein morc a|th+
rychanmorc a chy+
mrut hwnnw my+
wn teruyneu goss+
odedic vegys y mae
yn annales y vanach+
loc. yn|y vlwydyn
honno y kauas ywe+
in vab rotpert y dy+
lyet nyt amgen. ket+
ewein. ac y kauas
rys vychan vab rys
mechyll y gastell