Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 227

Brut y Tywysogion

227

1

hin freing. ac otto a+
merawdyr ar dy+
wededigyawn ye+
irll  gyt ac ef
a volestawd bren+
hin freing o|r tu y ar
flandrys. a yeuan
vrenhin o|r tu y ar
peitw a thrauael+
yaw brenhinyae+
th freing o bob tu y+
di a brouassant. ar
arderchawc phylip
vrenhin a anuones
lowis y vab y beitw
y wrth·wynebu y
vrenhin lloegyr
val y gallei oreu. ac
ynteu ef a|y yeirll
gyt ac ef ar freing
a doeth y flandrys
yn erbyn yr amer+
awdyr ar yeirll.
ar amerawdyr ar
yeirll megys drwy
anryuedu vot bre+
nhin freing mor hi
yn dyuot yn eu 

2

herbynn a doethant
y ymlad ac ef a gwe+
dy brwydraw yn
hir drwy racwele+
digaeth duw ef a
damweinnyawd y
vvdygolyaeth y 
vrenhin freing. gan
ffo o|r amerawdyr
yn waradwydus
a|daly yarll flandr+
ys a yarll bolwyn
a yarll sayreber. yn
vernwn. a brenh+
in lloegyr o|r acha+
ws honno a ouynha+
awd  kynnal ryu+
el yn erbynn bren+
hin freing. a gwedy
gwneuthur kyng+
reir seith mlyned
ac ef yr ymchwe+
lawd y loegyr. ac
ef a|dalawd yr ysgo+
lheigyon gan mw+
yaf oll a|ducpwyt
y arnunt. yn|y vlw+
ydyn honno y bu varw