Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 136

Brut y Tywysogion

136

1

ar ywein vab kadw+
gawn y erchi ydaw
dyuod attaw ac ywe+
in yn|y lle a aeth. ar
brenhin o dyuawd
wrthaw. vynghare+
dikaf ywein. a adwa+
enost di yr ysgym+
un leidryn bychan
hwnnw gruffud vab
rys yr hwnn ysyd yn
molestu ar vynhyw+
yssogyon i. A chanys
kredaf vinneu dy uod
ti yn fydlawn ymi
mi a vynnaf dy vod ti
ymlaen vy mab a|y
lu wrth y wrthlad ef
ymeith. a mi a wnaf
lywarch vab trahay+
arn yn gydymdeith
ytt. kanys ynoch ych
teu y mae vyngobe+
ith. a|phan delych dr+
acheuyn mi a|y talaf
ytt yn deilwng. ac y+
na y kymyrth ywe+
in yndaw ogonyant

2

o achaws yr adaw.
a chynnullaw y wyr
a oruc a llywarch y
gyd ac ef a chyrchu
yn erbyn gruffud ap
rys a orugant hyd
yn ystrad tywi yn|y
lle y tybygynt vod
gruffud vab rys yn
ymgelu kanys tir
ynyal o goedyd oed
ac anhawd y chyrchu.
a hawd yw y chyfar+
wydyeid gyhwrd a|y
gelynyon. A|phan 
doethant y deruyn
y wlad llu ywein a mab
y brenhin a|y kannor +
wywyr anuon a oru+
gant eu lluoed yn dor+
uoed yr koedyd pob
vn ar y vann ac ymar+
uoll nad arbedei neb
onadunt y vndyn nac
y wr nac y wreic nac
y vab nac y verch.
namyn pwy bynnac
a gaffynt na|s gyll*+
yngynt onyd