Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 116

Brut y Tywysogion

116

1

treilgweith arall y
galwassan ynuydy+
on o geredigyawn
y angwanegu rif gyd
ac wynt ac o hyd nos
y doethant y dref o
dyued a llad pawb
o|r a gawssant ac ys+
peilyaw ereill a|dw+
yn ereill gyd ac wy+
nt yngharchar yr llon+
geu a|y gwerthu o+
dyno y eu dynyon. a
gwedy llosgi y tei a
llad yr eniueilyeid
a dwyn ereill ganth+
unt ymchwelud a oru+
gant y geredigyawn
a lletyu yno a|thrigaw
gan vyned a dyuot 
heb edrych dim am
les kadwgawn nac
am wahard y bren+
hin. Rei eilweith o+
nadunt a disgwyly+
awd ford yr oed neb+
un esgob o flandrys
yn dyuod a|y henw

2

oed Wilyam brabawd
a gwedy kyhwrd ac
ef y lad a wnaethant.
ac yn yr amser hwnnw
yr athoed yorr a cha+
dwgaw y lys henri
vrenhin y geissyaw
negesseu y gan y bren+
hin a|phan oydynt
yn ymdidan yn dang+
nyuedus ar brenhin
ny·chaf brawd yr llad+
edic yn dyuod ac yn
mynegi yr brenhin
ry|lad o gydmeithon
ywein vab kadwgawn.
y vrawd ef. a|phan
gigleu y brenhin hyn+
ny dywedud a|oruc
ef wrth gad·wgawn.
beth a dywedy di am
hynn. kadwgawn. a dyuod.
ny|s gwnn. ar brenhin
a dyuawd wrthaw.
kany elly di kadwgon kadw
dy dir rac kydmeith+
yon dy vab rac ar+
gywedu onadunt