Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 113

Brut y Tywysogion

113

1

o aryant. y rei a|da+
lei ef pa delw bynn+
ac y gallei yn veir+
ch yn ychen yn beth+
eu ereill. ac yna y
roded henri vab ka+
dwgawn yn wystyl
o|r franges y vam. ac
ef a dalwyd drostaw
kannmorc. ac ef a rod+
ed y gyfoeth y jorr.
ac ef a dalawd law+
er. a chadwgawn a|y
gyllyngawd ef yna.
ac yn hynny yr oed
ywein a madawc 
yn gwneuthur lla+
wer o drygeu ar di+
red y freing ar saes+
son. a phob peth o|r
a dygynt a|y y dreis
a|y yn lledrad y gyf+
oeth jorr y dygynt
ac yno yr oedynt yn
 trigaw. ac yna yr
anuones jorr kenn+
adeu attadunt yn
garedic yn gyntaf

2

a dywedud val hynn.
duw an rodes ni y+
mlith ac yn llaw yn
gelynyon ac an da+
rystyngawd yn|gym+
eint ac na allom
wneuthur dim he+
rwyd yn ewyllys
ac yn vynych y mae
yn daruod yny y bry+
tannyeid na chyffredi+
no neb gyd a ni nac
ar vwyd nac ar di+
awd nac ar gyngor
nac ar gannhorthwy
namyn yn keissyaw
an hely o le y le ac yn
y diwed yn rodi yn llaw
y brenhin yn karcha+
ru neu yn dienydu
neu y wneuthur hynn
a vynner a ni. ac yn
bennaf y gorchymyn+
nwyd ynny na|chydsynnym ry achos
a neb rac an ymdiry+
eid ynn kany a|llei neb
gredu na rybuchei
y tad   ar ewythyr