Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 106

Brut y Tywysogion

106

1

yn|y tei a|y ennynnu. a
deffroi a oruc gerald
o|y hun ac ofynhau
pan gigleu yr awr.
a|heb wybod beth a
wnae. a|y wreic a dy+
uod wrthaw na dos
yr drws kanys yno
y mae dy elynyon yn
y kylch namyn dyred
gyd a myuy. ac velly
y gwnaeth ef a hith+
eu a|y duc ef yr yste+
uyll bychein a oed
ynghysswllt ar ty a
thrwy dwll yr yste+
uyll bychein y|dieng+
is. A gwedy gwybod
o nest yn yspys y di+
ang gweidi o vewn
a wnaeth hi a dywe+
dud. pa|beth a wae+
dwch chwi yn ouer
neur diengis. Y neb
yd oedoch yn|y gei+
ssyaw. ac wynteu
yna a doethant y
mewn ac a|y keissas+

2

ant ymhob lle. a gwe+
dy na|s kawssant da+
ly nest a wnaethant
a|y deu vab ar trydyd
mab a oed y gerald
o orderch a merch ac
yspeilyaw y kastell
yn gwbyl a wnaeth+
ant a|y losgi a|threissy+
aw nest a wnaeth ef
a bod genthi ac ody+
na ymchwelud adref.
Kadwgawn y dad ef
nyd oed yn|y lle kan+
ys ef a athoed y bo+
wys y hedychu rei
a oedynt yn erbyn
ywein y vab ac a ath+
oed ymeith y wrthaw.
a phan gigleu gadw+
gawn y chwedyl hwn+
nw drwc vv ganth+
aw a brawhau a wna+
eth ef o dwyford o
achaws treis yr ar+
glwydes ac o acha+
ws ofyn henri vren+
hin am sarhaed y