Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 63

Ystoria Lucidar

63

arnadunt. ac na mynnant da ac ỽrth hynny
ny|s|gaỻant. drỽc hagen a|vynnant ac a|aỻant.
ac ef a|brofet uchot am|drỽc nat dim. ỽrth
hynny diogel yỽ nat oes dim ar eu helỽ. ny
bydant ỽynteu vyth heb poeneu arnadunt.
kanys eu kytwybot creulaỽn yssyd yn eu
ỻosgi. penytyaỽl ovyn yssyd yn eu goualu
rac eu daly ac rac eu ỻad. ac rac dỽyn eu da.
Odyna y dywedir. Nyt oes dangnefed med yr
arglỽyd y|r rei ennwir. Yng|gỽrthỽyneb y hynny
yr etholedigyon yssyd gyuoethaỽc. kanys rat
duỽ yssyd y·gyt ac ỽynt. a da a vynnant ac
a aỻant. ac ym·wrthot a|r drỽc a|wnant. Ny
bydant heb obrỽy. kanys diovyn vydant. a
ỻawen o hyspysrỽyd rydit rac ỻaỽ. Odyna
y dywedir. Gỽirion a vyd heb ovyn a heb dech+
ryn arnaỽ. a mi a vynnaf dangos peth araỻ
ytt. Ny damwheinya dim o|da y|r rei drỽc.
ac ny damchwinya* o drỽc y|r rei da. discipulus Yn
enỽ duỽ manac ym yr hynn yd ỽyt yn|y
dywedut. Magister Ponyt y rei drỽc a gaffant yman