Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 50

Ystoria Lucidar

50

rendeu duỽ ỽynt. a|e|bendith a drossir udunt
yn emeỻtith. Megys y dywedir. Mi a|drossaf
aỽch bendith chỽi. yn emeỻtith yỽch med
yr arglỽyd. discipulus A gymerant ỽy gorf yr arglỽ+
yd. Magister|Meibyon duỽ e|hun a|e kymerant.
a|r rei nyt ydiỽ duỽ gyt ac ỽynt. kyt gỽe+
ler eu bot yn|y dodi yn eu geneu. ny|s kym+
erant. namyn engylyon a|e dỽc y|r nef. a
chythreul a vỽrỽ marỽoryn uffernaỽl yn
eu geneu ỽynteu yn ỻe bara. a gỽenỽyn
dreigeu yn ỻe gỽin. megys y dyweit cipri+
anus. discipulus Ponyt vn ryỽ a|gymerth iudas
a phedyr. Magister Nac ef. pedyr a garaỽd yr ar+
glỽyd. ac ỽrth hynny y kymerth y rinwed
a|e nerth. a Judas a|e kassaaỽd. ac ỽrth hynny
yn ol y tameit hỽnnỽ yd aeth y kythreul
yndaỽ ynteu. discipulus A dylyir ufudhau y|r ryỽ
offeireit hynny. Magister e y gorchymynnont
ỽy da. ef a|dylyir bot yn vfud y duỽ. ac nyt
udunt ỽy. ỻe y dysgont ỽynteu drỽc ef a|dy+
lyir eu tremygu. kanys reit yỽ ufudhau y