Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 261

Penityas

261

dan y wybot idaỽ y erbyn o|r gỽeithredoed
uchot. ac ef a dichaỽn y pechadur dywedut
y gyffes y gyffes yn|y mod hỽnn. gan y ha+
chwaneckau. neu y ỻeihau. mal y rangho
bod idaỽ. ac y kaffo rat y gan duỽ y dywet+
ut y gyffes. Kyffes y pechadur
M J a|gyffessaf y duỽ ac y wynuydedic
veir wyry ogonedus mam y druga+
red. ac y|r hoỻ seint. ac y titheu arglỽyd dat.
kanys ym pechodeu y|m ganet. ac y troeis
hyt hediỽ. Mi a gyffessaf ry bechu ohonaf
yn diruaỽr yn ryuic o|r a|eỻit y welet ac ar
ny|s geỻit. yng|gorỽacklot yn ymdyrchafael
o|m ỻygeit. ac o|m diỻat ac o|m hoỻ weithret+
oed. yng|geireu. ac yng|gỽeithredoed. drỽy dre+
mygu gorchymynneu duỽ. a gossodeu yr e+
glỽys. a dysc vy rieni. a ỻaỽer gỽeith yd ym+
dangosses yn santeidyach o eiryeu a gỽeithre+
doed noc y bum. ac y dangosseis vot ym y
peth nyt yttoed veu. a gỽybot y peth ny|s|gỽy+
dyỽn. a mi a|laỽ  enheis yn vyng|gỽeithredoed
[ drỽc