Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 121

Ystoria Lucidar

121

wybydant bop peth o|r a|wneler. Y rei hagen
yssyd yn|y purdan ny|s|gwdant. ony|s menyc
engylyon neu seint udunt. a|r rei ynteu
yssyd yn uffern. nyt mỽy y gỽdant ỽy beth
yssyd yman. noc y gỽdam ninneu beth a
wneler yno. megys y bu gynt am y prof+
fỽydi. Rei ohonunt a|wybu lawer ar ny|s
gỽybu ereiỻ. veỻy ym·plith y rei y mae
rei a|wdant petheu ny|s|gỽyr ereiỻ. kanny
wybuant ỽy bop peth. a hynny a uenegir
udunt yn|dỽywaỽl. neu a uenyc dynyon
a vont veirỽ udunt ac a|delont yno. discipulus A
aỻant ỽy ymdangos pan y mynnont neu
y|r neb y mynnont. nac yn gỽylyaỽ y bont
nac yn kysgu. Magister Y rei yssyd yn|y purdan
nyt ymdangossant ony|s canhatta engyly+
on udunt y geissaỽ eu rydhau. neu y ue+
negi eu ỻewenyd o|e kedymdeithyon am
eu rydit. Y rei hagen yssyd yn uffern
ny aỻant ỽy ymdangos y neb. ac o|r gỽe+
lir ỽynt yn ymdangos weitheu. nac yn
hun nac o·dieithyr hun. nyt ỽyntỽy vydant.