Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 95v

Brut y Brenhinoedd

95v

427

reidusson. tra yttoedit yn ran+
nu yr alussenneu. A gỽedy ad  ̷+
nabot o vreint y dewin. ef a
erchis y chwaer y|nos honno
dyuot yn ỻedrat o|r ỻys hyt
attaỽ ef o·dieithyr y dinas geyr+
ỻaỽ hen demyl a|oed yn agos
y|r dinas. ac ynteu a|e arhoei
hi yn ỻechu ym penn y gar+
rec. ac yn|y ỻe y|doeth breint
ymplith coryf o|r reidusson. ac
y|r parth yd oed y|dewin yn|reo+
li y doeth breint. Ac yn|y ỻe pan
gafas ef gyfle ar gyflaun*. ef
a drychafaỽd y vagyl haearn
ac a want y dewin y·dan benn
y vronn. ac a|r vn dyrnaỽt y
ỻadaỽd. ac yn|y ỻe bỽrỽ y va+
gyl o|e laỽ. ac ymgudyaỽ ym+
plith yr aghenogyon ereiỻ heb
y adnabot o neb na|e debygu.
a|chan ganhorthỽy duỽ dy+
uot y lechua a|oruc. A gỽedy
dyuot y nos y chwaer ynteu
o lawer dychymic a geissyaỽd
ford aỻan o|r ỻys. ac ny|s cafas.
kanys kyffro maỽr ac ofyn a
gymerth etwin o achaỽs ry
lad y dewin. ac ỽrth hynny gos+
sot gỽylwyr a|wnathoedit ar y
ỻys ac ar y dinas. ac rac ofyn
y rei hynny ny chaỽssei hithev
ford aỻan. A gỽedy gỽybot o
vreint hynny. ynteu a|aeth o|e
lechua hyt yg|kaer exetyr. ac

428

yno dyuynnu attaỽ y brytanyeit.
a menegi udunt y gyflauan a
wnathoeth. ac odyna anuon ken+
nadeu att gatwaỻaỽn a chadarn+
hau y gaer a|oruc. a|gorchymyn
hoỻ wyrda y brytanyeit. auur+
yaỽ y gadỽ y dinassoed a|r kestyỻ.
ac yn ỻawen arhos dyuodediga+
eth katwaỻaỽn. kanys ar vyrr
y dywedei y dyuot a|phorth y|gan
selyf vrenhin ỻydaỽ y eu kanhor+
thỽy. A gỽedy honni y chwedyl
hỽnnỽ dros yr ynys. Paenda ty+
wyssaỽc kaer geint a mỽyaf gyn+
nuỻeitua ganthaỽ o saesson a
doethant hyt yngkylch kaer
exetyr. a gỽarchae breint yn|y
dinas a|dechreu ymlad ac ef.
A C ar hynny nachaf gatw+
aỻaỽn yn|disgynnu y|r|tir
o|e logeu. a deg|mil o varchogy+
on aruaỽc ygyt ac ef y|gan
selyf vrenhin ỻydaỽ. ac yn gyf+
lym kyrchu y ỻe yd oedit yn gỽ+
archae breint. a gỽedy y dyuot
yn gyfagos y|r ỻu. gossot y var+
chogyon yn bedeir cat a|oruc. ac
heb annot kyrchu y elynyon. a
gỽedy dechreu ymlad. daly peanda
a|oruc a ỻad ỻawer o|e lu. A gỽedy
nat oed ford araỻ y gaffel Jech+
yt. gỽrhau a|oruc peanda y gat+
waỻaỽn a rodi gỽystlon idaỽ.
A gỽedy kaffel o gatwaỻaỽn y
uudugolyaeth honno. galỽ a|oruc