Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 90v

Brut y Brenhinoedd

90v

407

B y beth a|wnaei segur
genedyl gywarsagedic
o benneu|r gỽrthrymyon be+
chodeu. yr honn yn wastat a
vydei arnei sychet kiwda+
ỽtwyr ymlad. kanys yn|y
veint honno trỽm digar+
trefaỽl ymlad. kanys kene+
dyl y brytanyeit gynt a
notteynt goresgyn teyrnas+
soed y byt yn eu kylch ỽrth
eu hewyỻys ac ỽrth eu med+
yant e|hunein. ac yr aỽr+
honn megys gỽinỻan da
gỽedy ymdiwreidaỽ yn ym+
choelut yn ymchoelut yn
chwerwed. hyt na eỻy di
amdiffyn dy wlat na|th
wraged na|th ueibyon. Ac
ỽrth hynny kynnyda dith+
eu giwaỽdaỽl* abaỻ kynnyda.
Bychan a|beth y dyeỻeist di
yr euegylyaỽl ymadraỽd
hỽnn. Pob teyrnas wahan+
edic yndi e|hun a|diffeithyr
a|r ty a syrth ar y gilyd. Ac
ỽrth hynny kanys gỽaha+
nedic yỽ dy deyrnas di. a
chanys ynuytrỽyd kiwda+
ỽdaỽl ac annuundeb a
mỽc kyghoruynt a dyw+
yỻaỽd dy uedỽl di. kanys
syberỽyt ny adaỽd ytti u+
vudhau y vn brenhin. ac
ỽrth hynny ti a|wely dy wlat

408

yn anreithedic y|gan yr enw+
iraf baganyeit. Ti a wely dy
tei gỽedy ry syrthyaỽ ar y gilyd
yr hynn a gỽyn dy etiuedyon
gỽedy ti. kanys wynt a welhant
kanawon agkyfreith lewes
yn medu dy trefyd a|th dinas+
soed a|th gestyll ac eu hoỻ gy+
uoeth ac eu medyant. ac yn
druan eu gỽrthlad ỽynteu y
aỻtuded. o|r ỻe ny allant dyuot
onyt yn anhaỽd ar eu hen
deilyngdaỽt. neu ynteu byth
A  Gỽedy dar +[ ny|s gaỻant
uot megys y dywetpỽyt
uchot y|r ysgymunedic greu+
laỽn gotmỽnt hỽnnỽ. a|aw+
er o vilioed paganyeit ygyt
ac ef anreithaỽ yr ynys oỻ
haeach. ef a rodes y rann vỽ+
yaf o·honei yr honn a elwit
ỻoegyr y|r saesson. kanys
drỽy eu brat ỽy y dathoed ef
y|r ynys honn. Ac yna y kily+
assant y brytanyeit yr hynn
a dihangyssei o·honunt y or+
ỻewinaỽl ranneu yr ynys.
nyt amgen kymry a chernyỽ.
ac odyna mynych ryuelu a|o+
rugant ar eu gelynyon. A
gỽedy gỽelet o teon archescob
ỻundein. ac archescob kaer
efraỽc yr hoỻ eglỽysseu a oed+
ynt dan eu ỻywodraeth ỽynt
gỽedy eu distri hyt y ỻaỽr a|r