Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 132v

Brut y Tywysogion

132v

575

a ỻawer o rei ereiỻ heb ymdi+
ret o|r achaỽs hỽnnỽ y|r brenhin
o vn mod kyuoeth y brenhin
hyt yn henford a chaer loeỽ
gan lad a ỻosgi ac anreithaỽ
heb drugared. Ac yna heb o+
dric yd aeth y brenhin y freingk
gỽedy gossot   yr arglỽyd rys
yn Justus yn   hoỻ deheubarth.
Y|nghyfrỽg hynny y delit seis+
syỻ uab dyfynwal. a Jeuan
uab dyvynwal. a ridyt. drỽy
dỽyỻ y gan wyr y brenhin.
ac y carcharỽyt yg|kasteỻ a+
ber geuenni. Y vlỽydyn rac+
wyneb y bu diruaỽr ardymer
ar* hinda ar hyt y gaeaf a|r
gỽanhỽyn. a mis mei. Hyt
duỽ Jeu kychafel. a|r dyd
hỽnnỽ y kyuodes diruaỽr
dymhestyl yn|yr awyr o dar+
aneu a meỻ a|chorwynt. a
chawadeu kenỻysc a glaỽ.
Y rei a dorres keingeu y gỽyd
ac a vỽryaỽd y coedyd y|aỽr.
a ryỽ bryfet a|doeth yn y vlỽ+
ydyn honno y yssu deil y
gỽyd. yny diffrỽythaỽd hae+
ach pop ryỽ brenn. Y vlỽydyn
honno a|r vlỽydyn kynno hi
y coỻet lliaỽs o|r dynyon a|r
aniueilyeit ac nyt heb acha+
ỽs. Kanys yn|y vlỽydyn hon+
no y ganet mab y|r arglỽyd
rys. o verch varedud uab gruf+
fud.

576

y nith verch y vraỽt. Y|ghyfrỽng hynny
pan yttoed henri vrenhin hy+
naf y tu draỽ y|r mor y doeth
y vab henri Jeuaf vrenhin
newyd attaỽ. y ovyn idaỽ beth
a dylyei y wneuthur. kanys
kyt bei vrenhin ef. llawer oed
idaỽ o varchogyon. ac nyt oed
ganthaỽ ford y dalu kyfarỽs+
seu o rodyon y|r marchogyon
o·ny|s|kymerei yn echwyn y
gan y dat. a|r amser hỽnnỽ oed
rawys. a|e dat a|dywaỽt ỽrthaỽ
y rodei idaỽ ugein|punt o vỽn+
ei y wlat honno beunyd yn
dreul. ac na chaffei mỽy. Ac
ynteu a|dywaỽt na chlywssei
eiryoet bot brenhin yn pae. ac
na bydei ynteu. A gỽedy kym+
ryt kyghor o|r mab. ef a aeth
y dinas tỽrs y geissyaỽ ary+
ant yn echwyn y|gan vỽrgeis+
eit y dinas. A phan gigleu y
brenhin hynny ef a anuones
att y bỽrgeisseit y wahard
udunt dan boen eu hoỻ da.
nat echwynnynt dim y vab ef.
ac heb ohir anuon a|oruc wyr+
da y warchadỽ y vab rac y
vynet odyno yn dirybud y un
ỻe. A gỽedy adnabot o|r mab
hynny. peri a|oruc medwi nosw+
eith y gỽercheitweit a|oed arnaỽ
o lys y brenhin. A gỽedy eu
hadaỽ yn vedwon yn kysgu.