Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 18 – page 6r

Brut y Tywysogion

6r

ỽein ac ny|s cauas. Ac yna o|ystyryỽ y|ỽreic a|oed yn
dyỽedut ỽrth oỽein. ual hynn o|mynny uyghael. i.
yt ynn ffydlaỽn am kynnal ygyt a|thi. par hebrỽg
vym plant at eu tat. Ac o|dra|serch a|charyat y|ỽre+
ic y|gellygaỽd y deu uap a|e uerch yr ystiỽart. a|phann
gigleu ricart escob llun·dein hynny y|gỽr a|oed yna
ystiỽart y|henri urenhin ynn amỽythic. medylyaỽ
a|oruc dial ar|yoỽein sarhaet gerald ystiỽart. a ga+
lỽ ataỽ a|oruc ithel a madoc meibon ridit ap bled+
dyn a|dyỽedut ỽrthunt ual hynn. a vynnỽchỽi reg+
gi bod y henri urenhin. A chaffel y|garyat a|e getym+
eithas ynn dragyỽydaỽl. Ac ef ach maỽrhaa. ac ach
dyrcheif ynn vch. ac ynn bennach no neb. och kyttir+
ogyon. Ac a|gyghoruynna ỽrthyỽch ych|kyt teruyn+
nỽyr och holl genedyl. ac atteb a|ỽnaethant. mynnỽn
heb ỽynt. eỽch chỽitheu hep ef. a|delỽch yỽein ap ca+
dỽgaỽn os gellỽch. ac ony|s gellỽch. gỽrthledỽch ef o|r
ỽlat. a|e tat. kannys ef a|ỽnaeth cam a sarhaet ynn
erbyn henri urenhin. a|diruaỽr gollet y|erald ystiỽart
y wahanredaỽl gyfueillt ef am|y ỽreic. a|e plant. a|e
gastell. a|e ysbeil a|e anreith. a|minheu a|e hwannecca+
af gyt a|chỽi ffyddlonnyon getymeithon. nyt amgen
llyỽarch ap trayhayarnn y gỽr y|lladaỽd oỽein y|uro+
dyr. ac vchdryt ap etỽin. ac ỽyntỽy ỽedy credu yr
edeỽidyon hynny. a gynnullassant lu. ac a doethant
ygyt. ac a|gyrchassant y|ỽlat. Ac uchdryt a|anuones