Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 18 – page 32v

Brut y Tywysogion

32v

mynet y|geredigyaỽn eissoes ny|s beidei kynn he+
dychu rys ar brenhin. A gỽedy hynny dydgỽe+
ith kynn kalan meheuin y doeth y|ystrat meu+
ryc. A|thrannoeth dyỽ calan meheuin yr ystor+
es y castell hỽnnỽ. a chastell hỽmfre. a chastell
aber dyui. a|chastell dineir. a|chastell llannrystut.
Yg|kyfrỽg hynny y|duc gỽallter clifort anreith
o|gyuoeth rys ap grufud. Ac y|lladaỽd llaỽer o|e ỽyr
o|r|ỽlat nessaf idaỽ. kannys ef bioed castell llan+
ymdyfri. A gỽedy daruot hynny yd anuones
rys gennadeu at y|brenhin y|venegi hynny. Ac
ny mynnaỽd y brenhin peri yaỽn idaỽ am|hynny.
Ac yna yd ymladaỽd teulu rys a|chastell llann+
ymdyfri. Ac y|doeth rys attunt. Ac y goresgyn+
naỽd y|castell. Yna y kyrchaỽd einaỽn ap ynar+
aỽt nei ap y uraỽt yr arglỽys* rys. Jeuanc o|oet
a gỽraỽl o nerth o achos gỽelet o·honaỽ vot rys
y|eỽythyr yn ryd o|r amot ac o|bop llỽ o|r a|rod+
dassei yr brenhin. Ac o achos y uot ynteu ynn
doluryaỽ kyfarssagedigaeth y|briaỽt genedyl
gann dỽyll y gelynyon. yna y kyrchaỽd am|benn
castell hỽmfre. Ac y|lladaỽd y|marchogyon deỽr+
af. A|cheitỽeit y castell o|gỽbyl. Ac y|duc holl an+
reith y|castell. A|e holl yspeil. Ar meirch ar ar+
ueu oll gantaỽ. Ac yna pann ỽelas rys ap grufud
na|allei ef gadỽ dim gantaỽ o|r a|rossoedit* idaỽ.