Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 98

Ystoria Lucidar

98

yr eneit o|r rac·kadarnn boen y|vynet allant* o|r corff a|e dynnv gantunt ẏn
greulawn y|byrth vffernn. Discipulus Pa|beth yw vffern nev pẏ|le y|mae Magister Dwy
vffernn ẏssẏd yr vchaf a|r issaf. Yr vchaf yssyd ẏn|ẏ Rann issaf o|r bẏt hwnn
Ac ẏn gyfflawnn o|boennev kannẏs yno ẏd amylhaa dirvawwres Ac
oervel mawr a|newynn a|sẏchet Ac amravael dolvr corff nev afvlony+
dwch medwl. megẏs ovẏn a|chewilẏd Ac am hwnnw y|dywedir Dwc
v|arglwyd o|r carchar vy eneit. i. Sef yw hẏnnẏ vẏ mywẏt vffern
issafllyspridawl yw yn|lle y|mae tan anniffodedic. Ac am hẏn·nẏ
y|dywedir ti a|dvgost vy eneit i|o vffernn issaf. Ac ydan y|dayar y mae
Ac megẏs y|kledir corfforoed pechadvrẏeit yn|y daẏar velle y|chedir* ene+
idev y rei drwc yn vffernn ydan y|dayar megẏs y|dywedir am|ẏ ky+
fuoethawc ef a|gladwyt yn vffernn Ef a|darlleir bot yn vffernn
naw poenn gwahannredawDiscipulus Pa rei ynt vẏ kynntaf yw tan
a|gwedy yd|ennẏnnho vn weith nẏ diffodei yr borw* y mor yn gwbyl
arnaw a|chemeint yw Ragor y|wres rac an tan ni a|gwres an tan ni
wrth lvn y|tan ar y|paret a|r tan hwnnw a|lysc ac ny olevhaa yr
eil poen yw oervel annẏodeiu·yawdyr Ac a|dywedir amdanaw pei
byrit mynẏd o|dan yndaw yd aei yn vn iaen am|y dwy boen hẏnny
y|dẏwdir* Yno y byd wylyaw a|chrynnv danned kannys y|mwc a|gyffrẏ
y llegeit y|wylaw a|r|o·ervel a|beir y|r danned grynv Y|tryded boen yw pry+
vet annvarwawl o|seirff a|dreigev arvthẏr o|olwc a|chwibanat aev
bẏwẏt ẏn|ẏ fflam megẏs piscawt yn nofẏaw ẏn|ẏ dwfvyr Y|petw+
ared poen yw derewant* aniodeifvẏadẏr. Ac nyt oes poen aller y
chyffelẏbv y|honno o|drveni Y bymet boen yw drynnodev* y|dievyl
yn kvraw megẏs yrd yn kvraw haẏarnn Y|hwechet boen yw ty+
wllwch a|geiffir* lloneit dwylaw ohonaw megẏs y|dywedir dayar
y|tywwllwch yw hi lle nat oes vn vrdas namyn arvthred tragy+
wyd ẏn|ẏ gyfvannhedv seithvet yw kywilyd rac poennev kanẏs yno
ẏ bydant amlwc y|bawp oll y|weithret Ac nẏ eillir* ev kvdẏaw Yr wy+
thvet yw arvthret gwelet y|dievyl a|r seirff a|dreigev a|chann wre*+
chẏno y|tan y|gwelant wwyntev a|r geir mein* trvhavnaf gan+
tvnt Ac vdav ac wylaw ac ẏn ymffvst. Y nawvet boen yw ka+
dwnev tanllẏt yn rwẏmwyaw yr oll aelodev Discipulus Paham y|diodev+
ant wy y sawl drveni hẏnnẏ. MagisterAwelygyaw ohonvnt yg ke+
temeithas naw rad ẏ|r egẏlẏon kẏvẏawn oed ev poeni wyntev o|r
kẏfvrẏw naw poen hynnẏ kannys yr rei a|ymlosges yman o|dan
cam chwant Yawn yw ev llosgi wyntev yn|y tan hwnnw A|r
neb a sẏchawd ẏma o|oervel drẏkyoni Yawn yw ev kyrvachv yno