Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 96

Ystoria Lucidar

96

gwreic pwys crist o|garchar y corff gan gẏwẏdoleaethev a cherdev a|dirwawr
oleỽni. ac aroglev hynaws ẏ lẏs nef nev ẏ ẏsprydawl baradwys Discipulus ae
lle corfforawl yw paradwẏs ae ym pa|le y mae. MagisterNẏt lle corfforawl ef
kanẏ chẏvanedha ysprẏdoed yn lleoed corfforawlle y|mae presswylvot yspry+
dawl y|r rei gwynnvydedic a|wnnaeth doethineb tragẏwẏd o|r dechrev yn|y
nef da·allvs yn|ẏ lle y|mae dwwolder ac yd ymhoelont wyneb ẏn|wyneb.
.DiscipulusA|dygit yno eneidev y|rei gwirẏon. MagisterEneidev y|rei perffeith pan elont o|e
corfforoed a|dẏgir yno yn|lle. DiscipulusPwy yw y|rei perffeith. MagisterY|rei nyt digawnn
gantvnt y|gorchẏmẏnnev namẏn gwnnevthvr a|wnant mwy noc a|orchymẏnner
vdvnt megẏs y|mae y|merthẏrẏ a|r krevydwẏr a|r gwerẏdonn kannẏs merthẏr+
olyaeth ẏw gwerẏndawAc ymwrthot a|r bẏt kannẏ orchẏmẏnnwyt hẏnny
namẏn dwywawl gẏnghor ywAc am wnevthvr hẏnnẏ ohonvnt y|mae yn
eidvnt teẏrnnas nef megys o|dreftadawl dylẏet megẏs y|dywedir Pan rodho
ef vn o|e garedigẏon ef llẏna dreff·tat yr arglwẏd Rei o|r rei gwirẏon yntev
annvonir o|e dwẏn y|lle hwnnw ac ereill a|vẏd mẏwnn presswylvaev ereill
tec Megys y|dywedir val y bo lles. Ac anrẏded vdvnt wẏ a|ieth yt* yt ẏ nynhev
Discipulus Pwẏ yssẏd gẏfẏawnn. MagisterY rei a|gwpplant gorchẏmẏnnev dvw yn digw+
ynn pan el eneidev y|rei hẏnnẏ o|e corfforoed wẏnt a|dygir y baradwẏs
daẏarawl nev y|ryw lewenẏd ysprydawl drwẏ egylẏon kanẏ chredir kyfvan+
hedv o ysprydoed yn lleod corfforawl ac y|mae y|ryw dẏnẏon gwiryonn a|dẏ+
wedir ev bot ẏn annperffeith. A|phawp onadvnt eissoes a gaffant dvw me+
gys dẏnẏon priowẏ a|gaffant gwedy bont veirw herwyd y gobrẏnont
lleoed teckaf a llawer ohonvnt kynn dydbrawt drwwediev seint. ac
alvssennev y|rei bẏw a|gẏmerir ẏ|ogonnẏant a|v* mwẏ a|phawwedẏ dẏd+
brawt a|getymdeithock·eir y|r egẏlẏon. Ac ẏ|mae rei o|r etholedigyon heb
perffeithyaw llawer arnvnt A|rei hẏnnẏ a|oedassant am bẏnẏdẏaw y|pec+
hodev a megẏs y|rodir mab affvreolvs at ẏ gwas o|e vaeddv velle kennhat+
ta evgylyon* da ẏ|gẏthrevleit y|pvrhav wyntev. Ac nẏ allant w˄y argywedv
vdvnt mwy noc a|haydassant nev a|gannhẏatto y seint vdvnt Discipulus beth a|dic+
hawnn ẏ|rẏdhav hwẏ o|pvrdan. MagisterOfferennev Ac alvssennev Gwediev Gwei+
thredoed ereill gwar Ac yn bynnaf* y|grymhaa vdvnt o|r gwassannaethaant
wẏntev Awẏnt yn vyw gẏnt dros ereill a|rei onadvnt a|rydheir ẏn|
seithvet dẏd Ereill yn|y decvet ar|hvgein Ereill ympenn y vlwẏdyn.
Ereill ympenn llawer o|amser pawb dydbrawt a|vyd kyffelyb y|r engylẏon.
Discipulus Paham y|gwneir yn|ẏ dydẏev hẏnnẏ yn vwy noc ẏn dydyev ereill.
.MagisterTri a|phetwar a|vyd seith drwẏ y|tri ẏ dẏellir ffyd y|trindawt a|thrwy
y|petwar y|dẏellir dẏn a|ggyvannsodir* o|r petwar defnẏd a|r eneit o|r teir
nerth nyt amgen Do·osparth. a|llit a|chwant a|r holl amseroed a|dreiglir o|r