Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 92

Ystoria Lucidar

92

hwnnw gynntaf ẏ|dẏwedir aberthv ẏ|r gevdwẏev Ac yno y|genir yr anticrist
megys y|dywer* O vabilon ẏd aa sarff a|lẏngko ẏr holl vẏt Discipulus Ae da
mẏnet y|garvssalem nev y|bereindawt* arallMagisterOed gwell trvlẏaw* y|da yd
elit Ac ef wrth anghennogẏonn pwy|bynnac a|elei yr caryat crist gwedy kyffe+
ssei y|holl pechodev a|da gantaw o|dref y|tat e|hvn nev da a|enillei o|e chwys
a|e lavvr Ac a|vydei ar yr hynt honno ymphith* seint ẏn kẏmrẏt Ran oc ev
gwediev ac yn kẏt·gẏfvran y|da ac wẏnt nev ac anghennogẏon ereill y rei
hẏnnẏ a|hoffoir* Ac am wnnevthvr kyfvryw a|hẏnnẏ y|molet Elen Ae+
doxia Pw|bynnac a|el ẏ|rẏw·le hwnnw yr balchder nev ẏr keissaw clot orwac llma
y|kfloc* a|geiff ef Nẏt amgen gwelet lleoed tec a|chlẏbot ev hoffi pwy|bẏnnac
a|el y|bererindawt a|r da a|ennillo o|dwyll a|threis vn|fvnit ẏnt gan dvw a|r se+
int a|dẏn a|ladhei vn mab arglwyd y|gwẏd y|dat ac a|delei a|e dwylaw yn wae+
tlẏt attaw Discipulus Paham na|chennhadawd dvw ẏ|dẏn gwedẏ bwyttao vn+
weith gallv bot heb vwẏt wythnos. MagisterNewẏn yw vn o|boennev
pechawt a|dẏn a|grewẏt val y|gallei vot ẏn wynnvydedic byth bei as|mẏn+
nassei a|gwedẏ dygwydaw ohonaw nẏ allaawd ymhwelvt onnẏt drwẏ lavvr
a|phei na odevei yntev newẏn ac annwẏt Ac agkymwynnaassei ereill ny
lavvrẏei ac velle nẏ devei wrth* y|r teyrnnas ac wrth hẏnnẏ dvw a|odefvawd
newẏn arnnaw megẏs y|bei|dir idaw lavvryaw a|gallv ohonaw o|r atho* hwn+
nw dyvot dracheven a|dyall di hynnẏ am|yr etholedigyon e|hvn kannys pa wb
a|vẏd yr poen y|rei drwc. Discipulus. a|oes tervynn am hoedẏl dyn megẏs na aallo* vyw
dros hẏnnẏ. MagisterEf a|ossodes dvw y|bop dẏn pa|hẏt ẏ|dẏlẏho vyw ẏn|ẏ byt
hwAc ny dichawn neb vyw vn voment hwy no hẏnnẏ megẏs
y|dywedir ti a|ossodeist y|teẏrvẏnnev* Y|rei nẏ aallant vẏ·net hebyaw* Ef
a|dichawn varw o|lawer o|ffẏrd kynn·no|e dervẏn Ae o|lad Ac arvev
ae o|vwẏstvileit ae wennwynyaw ae o|e grogi ae o|e losgi ae o|vodi megys
y|dichawnn kyfvlogwas drwc haedv o|drwc devodev dwẏn y|gyfloc a|e yr+
rv ymeith kun* o|r oet dvw a|dvc meibon yr ysrael o|r eifft y|rodi vdvnt
y|tir ydawedic ac achos ev pechodev nẏ|s cawssant namẏn kyn ev dyvot
yno ẏ|dẏgwẏdassant oll ẏn|ẏ diffeith Discipulus Ae pechaw* ẏ|r brawdwẏr poeni
dẏnẏon kamgelus. MagisterPechawt onyd poenant kannẏs ef a|ossodet
ẏn dialwr ennwired dvw ẏn|ẏ lle hwnnw Discipulus ae pechawt y|r gwassan+
naethwẏr dienedi* ẏ|re* camgylvs gwedẏ ẏ hartho* y|brachwdwr*MagisterNac
ef. namẏn ymolchi y|maent y|gwaet y|pechadvryeit. Discipulus Beth am|ẏ rei a|da+
lyher yna yn gwnnevthvr ẏ|dihenẏd Ac ẏn|ẏ pwnc hwnnw dyvot ediv+
aarwch yndvnt a|oes obeith y|rei hẏnnẏ. MagisterOes vn mawr kanys drw
y|poen honno a|bvr·heir megẏs y|lleidẏr yn|y groc ereill a|iecheir drwwedi+
ev seint DiscipulusPa|achos y|dysc y|meibon yn well no|r hen dẏnẏon. MagisterAm