Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 113

Ystoria Lucidar

113

gogonnyant diodeifeint ym peder Ac velly keiff pob vn gogonnyant
ygyt Ac ar neilltv ac wrth hẏnnẏ beth a|allant y|damvnaw no|bot
yn gyffelyb y|r engylyon kymeint ac a|dywedeis. iyti oll a|mwy hevyt no
hynnẏ hwy a|e caffant o allv y|seint. Am let kyvoeth a|gallv alexander a vyd+
ei gyvyngder a goval gantvnt wy kannys kymeint vẏd ev medyant ac y ga+
llant wnnevthvr nef newyd a dayar newyd os mynnant kanys mei+
bon dvw ynt a|chẏt·etivedẏonn y|grist Awrth hẏnny dwywev ynt
megis y|dyweit y|prophwyt mi a|dyweteis ych bot chwi yn dwywev a|chan+
ys dwywev ynwynt a|allant pob peth o|r a|vynnnnont* Discipulus Paham na
wnant wẏ nef arall Magister Nyt edewis dvw dim yn angkwbyl pann wn+
aeth pob yn|perffeith o|vessvr. a|rif. a|phwys a|phei gwnnelynt wy nef arall
gormod vedei hynny a a*|llawer o pob peth a|allwn ni y|wnevthvr Ac ny|s g+
wnawn megys llamv nev Redec a hynnẏ a|gredir y|aallv* o|r ebystyl. Ac o|sei+
nt vchaf a|ninhev hevẏt o chennedir yn vvchedockav yn|y gwassanaeth
wAc am y|rei gwiryon oll y|dywydir* wynt a|vydant gyffelyp y|r engyly+
on megys weithon pei delei brenhin heibyaw a|gwelet ohonnaw dyn gwan
yn gwroed* yn|y dom a|pheri y|drychavel a|e olchi a|wisgaw o|e dillat e|hvn a|e
gymryt yn vab idaw a|rodi brenhinaeth yn tref·tat idaw vellẏ pann
weles dvw ninhev yn llwch pechawt y|n dyrcheuis y|venyd* drwffyd Ac
yn golches o|dwfvyr y|bedyd a|dodi enw y|teilyngdawt e|hvn arnaw a|n gwnnev+
thvr yn etyvedyon ar y|deyrnnas Megys y|dywedir Y ssawl a|e kymerth ef
a rodes medyant vdvnt y|vot yn veibon y|dvw a hynny y|r neb a|gretto yn
y enw ef a|chyt caffo vn gogonnyant yn ragorawl rac arall herwyd y go+
brwyeu eissoes pawb a|gaffant yn ty y|tat o|nef kyt boet amravel gyfv+
anhedev Yr vn kyfvloc a|gaffant o|edrych ar dvw A chetymeithas yr engyly+
on o anryded y|seint Anryded Joseph a|vedei* amarch gantvnt wẏ awi o|r
anryded a|gaffant wy pann vo dvw e|hvn yn|y anrydedv megys y|veibon a|r
egylyon yn|perchi megys tywyssogyon a|r holl seint yn|hanrydedv me+
gys dwywev Dylẏet yw ar dvw peri hynny vdvnt kannys llvnyeit+
hawd wnevthvr hynny ohonvnt Awyntev a|obeithawyndaw ef
o|e holl lavvr. Dylyet yw hynny hevyt ar yr holl seint kanys kyme+
rassant y dwwisc a hynny ar ev kannvet Y|nef a|r|dayar hevyt a|e dyly a
phob creadvr kannys wẏnt a|symvdir yn ansawarderchawc a hynny y|r
gobrwyon vdvnt O|diogelrwyd y|seint Diogelrwẏd Ely ac Enoc goual ac
ouyn vydei hynnẏ gantvnt hwy kanys kynn diogelet yw vd+
vnt Ac nat oes arnunt ovyn anghev na drẏc·tyghet Ac nyt oes aryneig+
yant byth colli yr hẏn a|dẏwetpwẏt vchot oll kannẏ dwc dvw y|gann+
tunt Ac wyntev yn garueidaf veibon idaw ef Ac nẏ allant wyn+