Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 162

Ystoria Judas

162

hitheu racdaw ef o achaws y|breudwyt Sef y|k+
auas yn|y chynghor gwneuth* boly kroen a|dodi
y|map yn hwnnw a bwrw hwnnw yn|y mor
Sef y|lle y|doeth yr tir y|lle a|elwir ysgarioth
Ac o|hynny y|kauas ef y|alw Judas ysgarioth
Ac yd oed y vrenhines bieuoed y|kyfuoeth
yn gorymdeith gan lan y mor diwyrnawt
sef yd arganuu y|boly kroen Ac gwedy y|a+
gori a|gwelet y|map yn ordethol y|bryt dyw+
edut a oruc y|urenhines gan ucheneidiaw
ef a|allei duw rodi ymi digriuwch o|r etiued
hwnn rac adaw uyn tryrnas* yn dietiued
A|pheri a|oruc bedydyaw y|map a|rodi yn
henw arnaw Judas a|e uagu yn gu a|beris
a dywedut y mae hi e|hun oed y|uam A|lla+
wenhau a oruc pawp o|r dyrnas am|hynny
Ac yn gyfuagos ar hynny y|kauas y urenhines
breichiogi* o|r brenhin a|mab a|anet idi yna a|m+
agu y|deu uap a|wnaethbwyt yn un uagyat
ac yn un amgeled Ac gwedy gallu o|r mei+
bion ymeuiniaw ac ymdaraw am dillynn+
yon gwneuthur wylaw a|wnei y map dyw+
an yr llall Sef a oruc y|urenhines gwahard