Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 12 part ii – page 54r

Ystoria Lucidar

54r

ef a|wyr gỽahanu y neb a|wnaeth pob peth o|dim. ỽrth hynny
na|bỽystuileit na physgaỽt nac adar a|e hysso paỽb a|ffuryf+
heir yn|y gyfotedigaeth honno. mal na choỻo vn blewyn o|w
waỻt. discipulus A ymchoel y gỽaỻt a|r ewined yn eu|ỻe e|hun drache+
vyn neu a|vydant ỽy dybryt o|hynny. Magister Nyt oes aỻu deaỻ
a|ymchoelant ỽy yn|eu henỻe gynt. namyn megys croche+
nyd a|dorro ỻestyr newyd ganthaỽ. ac a|wnel o|r vn prid hỽnnỽ
vn araỻ heb ystyryaỽ pa|le idaỽ a|vu glust pa|le a vu waelaỽt.
velly y ffuryfhaa duỽ o|r vn defnyd corff anhebic iaỽn y|r
ỻall. kanys peỻ y ỽrthaỽ vyd pob|peth dybryt gỽann. ac agos
vyd idaỽ bop peth kyfyaỽn tec. kanys duỽ a|dichaỽn at·gywei+
ryaỽ pob aelaỽt yn|y|le. discipulus Beth am y rei y bu yma deu benn
arnunt neu vỽy no dylyet o|aelodeu ereiỻ. neu yn gulyon
neu yn vreisgyon. ae ual hynny y kyuodant ỽy. Magister Pỽy byn+
nac yna y|bu deu benn idaỽ. deu|gorff a|gyvyt idaỽ yna. ac
eneit ym·pob corff. ac ny byd dim anwedeid na dybryt arnaỽ.
kanys hoỻ·iach a|chyfyaỽn vydant. a|chyflaỽn o bop tegỽch.
discipulus Beth a|synnyy di am y|rei erthyl. Magister A berthyno ar hat y
tat yn|y tat y kyvyt. ac a|berthyno y|r vam yn|y vam y kyvyt.
discipulus Pa|ryỽ gorfforoed a|vyd udunt ỽy. Magister Rei an·varwaỽl di+
lỽgyr. a|gloewach no|r gỽydyr gỽynna vyd y|r seint. y|r rei drỽc
y byd kyrff an·varỽaỽl heuyt doluryus o angeu heb deruyn
vyth. a|ỻygredic vydant. a|hynny o|bop ryỽ boen arnunt ny
ellir eu treulaỽ a|thywyỻ angeu udunt. discipulus Pa aỽr y|byd y vra+
ỽt. Magister Hanner nos yr aỽr y|distrywaỽd yr angel yr|eifft. ac
yd yspeilyaỽd yr arglỽyd uffern. yr aỽr honno y rydhaa ynteu
yr etholedigyon o|r byt hỽnn. discipulus Pa|delỽ y daw yr arglỽyd y|r