Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 12 part ii – page 42v

Ystoria Lucidar

42v

y pechaduryeit. ac nyt y rei gỽirion. paham na thrugarha+
ỽd ynteu ỽrthunt ỽy. Magister Trugaraỽc yỽ duỽ ỽrth y rei a|ad+
napont eu bot yn druein. Y rei enwir a|debygant eu bot yn
wirion. ac ỽrth hynny ny|s geilỽ yr arglỽyd ỽynt. megys y dyỽ+
edir. Ny thrugarhey di ỽrth baỽp o|r a|wnel enwired. a chanys
ynteu yssyd drugaraỽc a|chyfyaỽn. os efo a|drugarhaei ỽrth
aelodeu diaỽl. angkyfyaỽn vydei. ỽrth hynny trugared a|vyd
y|r rei gỽirion. a|thrugaraỽc yỽ duỽ ỽrth y hoỻ weithretoed.
y gỽr a|dywynna yr heul ar wirion ac ennwir. ac a|dyry glaỽ
udunt ac a|e pyrth. discipulus a|oes arỽydyon y gaỻer adnabot gỽahan
y·rỽng da a|drỽc. Magister Oes. Y rei gỽirion a|vyd da eu kyt·wy+
bot a|e gobeith. ac wynebeu hygar udunt. a|ỻygeit udunt
yn echdywynnygu o|daỽn. a cherdetyat araf kyfartal. a gei+
ryeu melys ganthunt o rybuchet eu caỻonneu. Y rei drỽc yn+
teu yn drỽc eu kyt·wybot o chwerwed eu kallonneu yn wyneb
crist. ac yn anwadal eu geiryeu a|e gỽeithretoed yn deimlyaỽ+
dyr y eu tristit. yn anwadal eu|kerdetyat. y neiỻ wers yn ry
hỽyr a|r|ỻaỻ yn ehegyr. a|r gỽenwyn a vo yn eu kaỻonneu a
dywaỻdant gan eiryeu amlỽc chwerỽ. Magister O|r madeuir pecho+
deu yn angeu crist. paham y|n bedydyir ninneu. Magister Med se+
int aỽstin pechodeu yn angeu crist a|uadeuir. o chymerir
penyt yn ffyd y angeu ef. discipulus O ba saỽl mod y madeuir pech+
odeu. Magister O seith. discipulus Pa rei ynt ỽy. Magister Yn gyntaf drỽy vedyd.
Yr|eil trỽy verthyrolyaeth. Trydyd drỽy benyt a|chyffes. megys
y dywedir. Mi a|gyffessaf ytt vy angkyfyaỽnder. a|thi a|vade+
uy y mi vy ennwired. Pedweryd yỽ drỽy dagreu megys
y dywedir. Gwynn eu byt y rei a gỽynant. kanys ỽynt a|dide+
nir.