Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 3r

Ystoriau Saint Greal

3r

ryued a|weleis. maen yn nouyaỽ yn yr aber o·bry. ac yn|dyuot
ar draỽs yr avon y|r tir. Y brenhin yna a|e vilwyr y·gyt ac ef a|doe+
thant y lann yr avon. A|phan|doethant ỽy yno yd oed gỽedy dy+
uot y|r tir cnap o vaen marmor coch wedy y wneuthur ar weith
aỻaỽr. Ac yn|y maen yd oed yn|herwyd a|debygynt ỽy cledyf anry+
dedus. a|e dỽrn a|oed o vaen gỽerthuaỽr wedy ysgriuennu ỻy+
thyr o eur drỽy gywreinrwyd yndaỽ. Ac yna darỻein y ỻythyr
a|orugant y barỽnyeit. a|r ỻythyr a|oed yn|dywedut yn|y mod
hỽnn. Ny|m tynn i vyth neb odymma onyt. o·nyt y neb a|m
arwedo ar y|glun. a|hỽnnỽ vyd y marchaỽc goreu o|r hoỻ vyt.
A|phan welas arthur hynny ef a|dywaỽt. Laỽnslot heb ef
gan hynn tydi bieu y cledyf. a|laỽnslot yna a|dywaỽt. arglỽ+
yd heb ef myn duỽ nyt myui ef. ac nyt oes ynof o|hyder roi
vy ỻaỽ arnaỽ. kanyt ỽyf kyn|deilynghet ac y dylywyf y gym+
ryt. a|ffolineb maỽr oed im o thebygỽn y gaffael. Yr hynny
heb yr arthur praỽf y dynnu o|r maen. Na|phrofaf myn vyng
cret heb y laỽnslot kanys mi a ỽnn na|s praỽf neb o|r a|baỻo
arnaỽ y dynnu odyna ny chaffo ryỽ amser dyrnaỽt y ganthaỽ.
A|e gỽdost di heb yr arthurGỽnn yn|wir arglỽyd heb ef mi a|ỽnn mae
hediỽ yd ymdengossant* yr anturyeu maỽr oỻ o|r greal. Pan welas
arthur na|wnaei laỽnslot dim o|hynny. ef a|dywaỽt. Gwalchmei
vy|nei heb ef praỽf di dynnv y cledyf o|r maen. Arglỽyd heb ef pryt
na|s mynno laỽnslot nyt teilỽng y minneu y brovi. Beth yr hyn+
ny heb y brenhin. praỽf di y tynnu ef. kanys nyt yr y cledyf vỽyaf
gennyf|i hynny namyn yr cỽplaỽ ˄vy ewyỻys. Sef a|wnaeth gỽalch+
mei yna roi y laỽ arnaỽ. ac ny aỻaỽd ef y dynnu ef o|r maen.  ~