Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 26v

Ystoriau Saint Greal

26v

yr y ỻestyr hỽnn amrauael wyrtheu y|myỽn amrauael glevy+
dyeu ysgaỽnhaa arnaf o|r govit yssyd. val y gaỻwyf vynet
yn vn o|r keis y·gyt a|r gỽyrda ereiỻ. Ac yna ymgropyan a|oruc
parth ac att y|ỻestyr yd|oed y|greal yndaỽ. ac ymauael ac ef a|e
dwylaỽ yỻ|dwyoed a roi kussan idaỽ. Ac yna yd ysgaỽnhaaỽd
y dolur ual y gaỻei gysgu a|cherdet. ac a|dywaỽt bendigedic
vych duỽ kanys yd ỽyf weithyon yn|hoỻiach. ac ar|hynny
syrthyaỽ kysgu arnaỽ. Ac yna y racwerthuaỽr lestyr a|r can+
hỽyỻbrenn yn|y vlaen a|aeth y|r capel drachevyn. ac ny|welei
laỽnslot nac yn|dyuot nac yn mynet beth a|oed yn|y arwein.
Ac yr gwelet o laỽnslot seint greal ny|wr* |duỽ idaỽ efo merwi+
naỽ. o|r achaỽs y kafas ef laỽer gweith y liwyaỽ idaỽ a|e gewi+
A C ar hynny y marchaỽc a|gychwynnaỽd [ lydyaỽ.
y vyny. ac a|aeth y gussanu y groes. Ar hynny nachaf
ysgỽier yn dyuot. a blattys ganthaỽ. ac yn govyn y|r marcha+
ỽc pa|delw yd oed. a|r marchaỽc a|dywaỽt gaffael gwaret o·ho+
naỽ gan seint greal. dieithyr ryued yỽ gennyf heb ef am y
marchaỽc racko yssyd yn kyscu heb chwyfu ohonaỽ yr dyuot
y seint greal yma. Myn vyng|kret heb yr ysgỽier. marchaỽc
myỽn pechaỽt yỽ heb y gyffessu eiryoet. o|r achaỽs na myn+
naỽd duỽ idaỽ welet dim o|r|antur hỽnn. n ỻe gỽir heb y
marchaỽc pỽy|bynnac a vo y|mae yn|direidỽr. a|mi a|debygaf
mae vn o varchogyon urdaỽl y vort gronn yỽ. Gat idaỽ
heb yr ysgỽier weldy yma vi wedy dwyn dy arueu itt. Ac y+
na eu|gỽisgaỽ a|oruc y marchaỽc. a|r ysgwier a|doeth att gle+
dyf laỽnslot a|e helym. ac a|e|duc|y|r marchaỽc. ac odyna ef