Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 25v

Ystoriau Saint Greal

25v

nyt arhoes ef haeach rac ovyn y adnabot namyn brathu y
varch ac ymeith. A|phan wybuant ỽynteu hynny. ỽynt a|es+
gynnassant ar eu meirch ac a|e|hymlityassant ef. Eissyoes y
odiwes ef ny|s gaỻassant. Ac yna kyn|dristet vuant am|diangk
y marchaỽc y ganthunt. ac y mynnynt eu marỽ yn|y ỻe yr
oedynt. Arglwyd heb y laỽnslot mae y kynghor yssyd gennyt
ti. Myn|duỽ heb y peredur ny ỽnn i yr vn. kanys y marchaỽc
yssyd yn mynet yn gyn|vuanet ac na|ỽdam ni dim y ỽrthaỽ. Y
nos heuyt yssyd yn|dyuot arnam. ac am|hynny goreu kyng+
hor oed yni ymchoelut y|r fford vaỽr dracheuyn rac mynet yn
ry beỻ y ỽrthi. ỻyma vyng|kret heb y laỽnslot nat ymchoelaf|i
vyth yny wypỽyf pa vn yỽ y marchaỽc a|r daryan wenn.
Aro ditheu heb y peredur yma heno. ac auory. kerdỽn vi a
thi. A laỽnslot a|dywaỽt nat arhoei ef dim. Je heb y peredur
porth vo duỽ ytt. kanys nyt af i hỽy no|hynn. a|mi a ym+
choelaf drachefyn y|r anckyrdy. A laỽnslot ynteu a varcho+
caaỽd ar draỽs y fforest heb gynnal na fford na ỻỽybyr. ac
yn|vlin ganthaỽ vot y nos yn|dywyỻ ac heb welet nac yn a+
gos nac ym|peỻ neb ryỽ fford. Ac ueỻy marchogaeth a|oruc
yny doeth y ymyl croes uaen yr honn a|oed yn|gỽahanu dỽy
fford. A gỽedy edrych ar y groes ef a|welei y·danei maen o
varmor maỽr a|ỻythyr debygei ef yndaỽ. ac rac tywyỻet y|nos
ny aỻei ef eu|darỻein. Ac yn|agos attaỽ ef a|welei hen gapel.
a thu ac yno y doeth ef. a|gỽedy disgynnv a|gadaỽ y varch yn
rỽym ỽrth brenn. ef a|doeth y|drỽs y capel. ac neur|daroed tyn+
nu barreu o heyrn ar draỽs y drỽs yn groes. hyt na aỻei nac