Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 244v

Ystoriau Saint Greal

244v

a|digỽydaỽd y|r ỻaỽr o·honaỽ. Yna elinaus a|wybu y lad. ac a|ym+
choelaỽd dra|e|gevyn yn|drist ac yn|doluryus. Y marchogyon ere+
iỻ a hwylyassant y laỽnslot a gỽalchmei a sagamor a|oedynt
heuyt a govit arnunt gan dylỽyth briant. ac a nerth y vriant
yn|dyuot yn|y ol. y|marchogyon goreu a|oedynt yn|y damgyvyng+
rwyd. arthur a|briant a|oedynt ym|perued y pres. a thylwyth ~
briant a|doethant ac a|ymauaelassant a|ffrwyn march arthur
ar uedyr mynet ac ef y|ngharchar. Ac ynteu a ym·amdiffynna  ̷+
ỽd yn wraỽl racdunt. ac a|wnaeth cỽmpas yn|y gylch. megys
y gỽnaei y tramynyat rac y kỽn. ar hynny owein a|lucanus
a|dorrassant y pres. a sagamor damunedic a|doeth o nerth
traet y varch. ac a drewis briant yny vyd ef a|e varch y|r ỻa+
ỽr. ac ar y kỽymp hỽnnỽ y torres briant y vordwyt. Ac yna
sagamor a|dynnaỽd y gledyf ac a|geissyaỽd gỽan briant yn|y
voly pan waedaỽd arthur arnaỽ y erchi idaỽ na|s|ỻadei. Ny
bu o gedernyt gan dylwyth briant y achub ar y weith honno.
namyn kiliaỽ dra|e|kevyn a|wnaethant ỽy a|ffo. kanys blin a
ỻudedic oedynt. Arthur yna a erchis dwyn briant y gaer ỻion.
a|dỽyn y rei briwedic y·gyt ac ef. ỻawen vu gan y|bobyl o ga+
er ỻion hynny. Elinaus ynteu a|ducpwyt y gasteỻ y greic
calet yr hỽnn ny bu vyỽ haeach o|enkyt. arthur a|beris carch+
aru briant ac yn|y garchar y vedeginyaethu. yny vu iach. ~
ac yno yd attalỽyt briant yny roes diogelrỽyd y arthur ar
y|dir a|e daear a|e|da. a briant a|wassanaethaỽd arthur. laỽnslot
a uv iach