Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 207v

Ystoriau Saint Greal

207v

arnaỽ. Ac am hynny arglỽyd ti a|dylyut lauuryaỽ y|dial an ̷+
heu dy gevynderỽ. ac y enniỻ y kylch eur. ac os arnaỽ y goruy+
dy di. ti a|wrenty y arthur y gyuoeth. yr hỽnn a|daruu idaỽ
ef bygythyaỽ y distryỽ oỻ. kanys nyt oes yn yr hoỻ vyt bren+
hin kyn|gasset ganthaỽ ef ac arthur. a hynny o achaỽs y
ỻewenyd a|wnaeth ef am|benn y kaỽr a|duc kei yma. a vnben+
nes heb·y paredur pa le y mae y marchaỽc hỽnnỽ. Arglỽyd heb
hi y|mae y myỽn ynys yr eliphantyeit. yr|honn a nottaey y
bot yn deckaf ynys o|r|hoỻ|vyt. ac neur daruu idaỽ ynteu y
distriwo hi hyt na lefeys neb drigyaỽ yndi. a|r ynys honno
yssyd dan gasteỻ arglỽydes y kylch eur. a hi a|e gỽyl ef beun+
yd yn ỻad y marchogyon urdolyon. ac yn|eu|dỽyn ygyt ac
ef. yr hynn yssyd drist genthi y welet distriỽ y marchogyon yng
gỽyd y ỻygeit. Paredur a|gigleu yr|hyn yd oed y vorỽyn yn|y
dywedut. ac a|vedylyaỽd. kanys rodassit arnaỽ ef dial angeu
y gevynderỽ drỽy gytsynnedigaeth paỽb vot yn gewilydyus
idaỽ ynteu ony|s|dialei. Yna ef a|gymerth kennat y brenhin
a|r vrenhines ac a|gychwynnaỽd o|r ỻys. a gỽalchmei a laỽns  ̷+
lot a aethant gyt ac ef. ac a|dywedassant y kanlynynt ef hyt
y|ỻe yd|oed marchaỽc y dreic danỻet. Digrif vu gan baredur
eu kedymdeithas ỽynteu. Goualus ac ofnaỽc oed y brenhin a|r
vrenhines am|baredur rac periclet oed y ỻe yr oed yn mynet idaỽ.
Ac yna y brenhin a anuones y|r eglỽysseu y bop ỻe y beri gỽe+
diaỽ drostaỽ. Ac ueỻy y kerdassant ỽy eỻ|tri. a|r vorwyn yn eu
hol ỽynteu. a|r marchaỽc marỽ gyt a|h* a marchogaeth a|w+
naethant drỽy y fforestyd diffeith. ac o fforest py gilyd y doeth+