Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 25v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

25v

ỽaes idaw drannoeth. A phan adnabu chi+
arlys panyw o achaws dielwet y gwel+
es aigoliant traethu yr achanogyon yd
ym·wrthodes a bedyd. Pob achanoc o|r a
gauas odyna yn|y llu. a ossymdeithiawd yn
aduwyn o uwyt a dillat ac anryded. O|r
kyuyranc hwnnw y gellir adnabot bot ca+
byl mawr y gristiawn. ny wassanaetho yn
ym·geledus y achanogyon crist. Os chiar+
lymaen a golles y brenin y saracin a|e gen+
edyl y wrth vedyd. o achos dielwet y gwe+
lei traethu yr achanogyon. beth a ỽyd dyd+
brawt yn|y praw yr neb a draetho yr achan+
ogyon yn drwc. Pa delw y gwarendy el* ar+
uthr lef yr arglwyd. pan dywetto kerdwch
y wrthyf vi y rei emelldigedic yr tan tra+
gywyd. canys pan vu newyn arnaf ỽi ny
rodassawch ym uwyt. Ac uelly am eu kyf+
felip. Edrychet bawp panyw bychan a|dal
y fyd ar dedyf y gristiawn heb weithredoed
da yn eu kwplau. mal y tystya yr yscrythur
a dyweit. Megis y|mae marw y corf heb yr
eneit; uelly y|mae marw y|fyd yndi e hun
hep weithredoed da. Megis yd ymwrtho+
des y brenin pagan a bedyd. cany weles
yn chiarlymaen kyueawn weithredoed be+
dyd. val hynny mae ouyn gennyf na bo fr+
wythlawn y bedyd y gristiawn ny|s kwp+
lao o weithredoed gyt a chredu o gallonn.
Mal y llas aigoliant