Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 11v

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

11v

rac yr ederyn. Nyt gware ysgeulus hwnnw eb y gwarandawr
namyn collet diruawr y|maint y bawp. ac yn enwedic y ỽon+
edigion. a digrifheynt o hely aniueilieit Arueret gereint
o ware weithion eb·y chiarlymaen. Myui eb·y gereint a ar+
ueraf o hynny yn diannot. ger·llaw neuad hu gadarn y
mae twr ỽchel. ac yn|y benn ynteu. y|mae piler hir o ỽar+
mor. Dotter dwy geiniawc. y naill ar dorr y llall o·nadunt
ar benn y piler. A mineu ar villtir y wrthunt a|e bwreaf
wynt a chledyf noeth yn gyn vn·iewnet. a chyn hyuetret
ac y bwrywyf yr ỽchaf y ar y llall heb na symut na chy+
fro ar yr Issaf. a mineu gwedy hynny a ymlynaf y cledyf
yn gyn vuanet gwedy y bwrywyf y geiniawc ac y godi+
wedwyf kyny ỽynet yr llawr. llyma y gware dewissaf
o·nadunt oll eb y gwarandawr. canys mwy o|gywrei+
nrwyd a oed yndaw noc yn vn o|r llaill. Ac nat oed heuyt
na chywilyd na sarhaet y hu vrenin o hynny. a gwedy teruynu
eu gwareeu. brenin frainc a|e getymdeithion a gymyrth eu hun
yn llonyd ehelaeth. Ar gwarandawr a|aeth o|r lle tywyll ar gudua
yd oed. y|datkanu y hu yr holl wareeu a warandawassei y gan y fre+
inc. Ac yr ystauell yd oed wely hu y doeth ef. Ar brenin a|rac·vylaen+
awd ymadrawd wrthaw ỽal hynn. Pa ansawd eb ef syd ar ỽrenin
freinc a|e wyrda. a|e medwl ganthunt wy drigaw gyt a myui y
ỽlwydyn honn. Nyt ydiw uelly eb y|gwarandawr ac nyt hwnnw yw
eu hymdidan amdanat. namyn gwneuthur dechymic ar wareeu
dybryt kywilydus anaduwyn y|th gyueir di a|th deulu. a dat+
canu idaw y gwareeu yn llwyr pob vn yn ol y gilyd ỽal y clywassei
ynteu ual yd oed deuawt gan y dat·keinniat na chelei dim. yny
gyfroes y arglwyd o ỽod yr ymadrawd ar datkaneat ar lit
a bar ac ongyr Oed iewnach y chiarlymaen nu. eb yr amera+
wdr. wedy meddawt ymrodi y hun noc y gelw eiriaw brenhi+
ned. A haedasswn nineu yn kellweiriaw o|dific anryded y|lletty
yr hwnn ny chafei nac ef na|e gyuyryw yn|y freinc e|hun. Y gw+
are hagen ar kellweir a brydassant. wy. reit ỽyd vdunt eu
kwplau. ac o·ny|s gallant. ni. a|wnawn bocsach eu syberwyt
wy oc eu keluydodeu yn orthrwm. A phan doeth y bore drannoeth
ef a erchis y uwy no chan|mil o|e ỽarchogeon gwisco arueu
kudiedic amdanadunt y adan eu cappaneu. Ar marchogeon
a orugant mal y harchassei eu brenin ỽdunt. ac a|doethant
yr neuad y eiste y|ghylch y brenin. Brenhin freinc ynteu a|y
gymydeithion gwedy gwassanaeth plygeint ac efferen yn
greuydus ual yd oed deuawt ganthaw a doeth parth ar