Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 70

Brut y Brenhinoedd

70

y|r neb y kaffer budugolyaeth trỽydunt yn wastat.
kany eill vn tywyssaỽc caffel budugolyaeth heb y
guyr a ellygant eu guaet yn ymlad drostaỽ. Ac yr
hynny eissoes os gallaf|i. mi a|e tagnouedaf ac vlkes  ̷+
sar. kan deryỽ dial yn digaỽn arnaỽ ef y sarhaet
a wnaeth imi pan yttiỽ yn guediaỽ vyn trugared i.
A chychwyn a wnaeth auarỽy a dyuot gan vrys
hyt y lle yd oed vlkessar. A dygỽydaỽ yn darystyge+
dic rac y vron. gan dywedut ỽrthaỽ yr ymadraỽd
hỽn. llyma weithon goleu ac amlỽc yỽ bot yn diga+
ỽn ry dieleisti dy lit ar gaswallaỽn. gỽna weithon
trugared ac ef. beth a uynny ti y|gantaỽ ef amgen
noc ufylldaỽt a darystygedigaeth. A thalu teyrnget
y rufeinhaỽl teilygdaỽt o ynys prydein. A guedy
na|s rodes vlkessar atteb idaỽ. y dywaỽt auarỽy ỽr+
thaỽ ynteu megys hyn. Tydi vlkessar heb ef; hyn
a edewis i itti guedy goruydut ar gaswallaỽn; dar+
ystygedigaeth a|theyrnget itti o ynys prydein.
llyma gaswallaỽn guedy goruot arnaỽ. llyma y+
nys prydein yn darystygedic it trỽy vy nerth i am
canhorthỽy. beth a dylyaf|i y wneuthur ymlaen
hynny itti. Nyt ef a wnel creaỽdyr nef a dayar dio+
def  ohonaf|i carcharu kaswallaỽn vy arglỽyd.
Ac ynteu yn gỽneuthur iaỽn imi am y sarhaet ry
wnathoed imi. Ednebyd ti vl·kessar nat haỽd llad
kaswallaỽn a|miui yn uyỽ y gỽr nyt kewilyd gen+
hyf rodi vy nerth idaỽ ony bydy di ỽrth vyg kyghor.