Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 188

Brut y Brenhinoedd

188

y saesson. A gỽrthỽynebu a wnaethant ỽynteu yn ỽr+
aỽl. Ac eissoes guedy treulaỽ llawer o|r dyd y uelly y
uudugolyaeth a syrthỽys yn llaỽ y brytanyeit. A
guedy llad octa ac eossa. ffo a| oruc y rei ereill oll.
A Chymeint o lewenyd a gymyrth y brenhin
yndaỽ yna. Ac ual yd oed gynt heb allu ymtre+
iglaỽ ar yr elor heb nerth dynyon. yna hagen ky+
uodi a| wnaeth yn| y eisted e| hun heb ganhorthỽy neb
rac llewenyd. yn vn agwed a chyt bei deissyuyt iech+
yt a delhei idaỽ. yn yr aỽr honno. Ac y dan chwerthin
dywedut a oruc yr ymadraỽd hỽn. y bratwyr tỽyll+
wyr am gelwynt i yn hanher marỽ ỽrth vy mot
yn gorwed ar yr elor yn glaf. Guir oed hynny. Velly
yd oedỽn inheu heb ef. Ac eissoes guell yỽ genhyf| i
vy mot yn hanher marỽ gan oruot arnunt ỽy.
noget vy mot yn iach a goruot o·nadunt ỽy arnaf| i.
kanys guerthuorach yỽ merwi yn glotuaỽr gan
enryded. no buchedoccau yn gewilydus gan warat+
AC yna guedy goruot ar y saesson mal y [ wyd.
dywespỽyt vchot. yr hyn ny pheidassant ỽy
ac eu dryc ystryỽ. namyn mynet hyt yr alban. Ac
yno ryuelu heb orffowys. Ac eu herlit a vynassei
vthyr megys y| dechreussei ac y buassei darpar gan+
taỽ. Ac eissoes ny|s gadỽys y wyrda idaỽ. kanys
trymach uu y heint arnaỽ. A guannach no chynt
uu guedy y uudugolyaeth honno. Ac o|r achaỽs
hỽnnỽ gleỽach oed y| gelynyon a mỽy y llafurynt