Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 154

Brut y Brenhinoedd

154

Redec y lleuat a gynhyrua  acum ac yg k 
yd ymtorrant peliades. Nyt ymchoel neb  +
anaeth ianus. namyn yny bo kayat y drvs yd  +
irgelant ygogoueu A nus. yn dyrnaỽt y pa+
ladyr y kyuodant y moroed. I* a lludu y rei hen a
atnewydha. y guyn oed a ymtorrant o irat chwy+
thedigaeth. Ac a wnant sein y·rỽg y syr.
AC yna guedy daruot y vyrdin traethu o|r ano+
dun proffỽydolaetheu hyn. ryuedu a|wnaeth
paỽb yn uaỽr o|r a|e guarandaỽssei meint gordyfyn+
der y synhỽyr a|e doethineb. Ac yn uỽy no neb moli
a oruc gỽrtheyrn gordyfynder y synhỽyr a|e ỽybot
a|e doethinab. kany chlyỽssei ef yn|y oes ac na|s gỽ+
elsei a dywetei y ryỽ doethinab hỽnnỽ. Ac ỽrth hy+
nny erchi a oruc y vyrdin menegi idaỽ py diwed
a|e dyccei ef os gỽypei. Ac yna y dywaỽt myrdin.
ffo heb ef rac tan meibon custenhin os gelly. kanys
ar aỽr hon y maent yn paratoi eu llogeu. Yr aỽr hon
y maent yn ymadaỽ a thraeth llydaỽ. Ac yr aỽr
hon y maent yn lledu eu hỽylyeu ar y mor yn kyr+
chu ynys prydein. ymgyrchu a wnant a chened+
yl saesson. ỽynt a werescynnant y pobyl yscymun
ac eissoes yn gynt no dim o hynny ỽynt a|th losca+
nt ti y myỽn tỽr. kanys o|th drỽc ti y bredycheist
eu tat ỽy. Ac y gohodeist genedyl saesson yr ynys
yr keissaỽ nerth y gantunt. Ac ỽynteu a doethant
yr poen itti. kanys deu agheu yssyd y|th ogyuadaỽ.