Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 53r

Brut y Brenhinoedd

53r

kaffel budugolyaeth heb y|wyr a|ellygant eu gỽaet
yn ymlad drostaỽ. Ac yr hynẏ eissoes o gaỻaf|i mi a|e
tagnefedaf ef ac vlkessar kan deryỽ dial arnaỽ ef yn
digaỽn y|sarhaet a wnaeth ymi. pan yttiỽ yn gỽediaỽ
vyn trugared. i. a chychwẏn a oruc a·varỽy a dyuot
gan vrys hyt y|ỻe yd oed vlkessar a dygỽydaỽ yn darys+
tygedic rac y vron ef gan dywedut ỽrthaỽ yr ymadraỽd
hỽn. ỻyma weithon. amlỽc yỽ bot yn digaỽn yr diele+
isti dy lit ar gaswaỻaỽn Gỽna weithon drugared ac
ef. beth a vyny ti y gantaỽ ef amgen noc vfydhau a
darestygedigaeth a|thalu teyrnget y rufeinaỽl delyg+
daỽt o ynys|prydein A gỽedy na|s rodes vlkessar atteb
idaỽ. y|dywaỽt Auarỽy ỽrthaỽ megys|hyn. tidi vlkes+
sar hyn a dywedeis i itti gỽedy goruydut ar gaswaỻaỽn
darystygedigaeth a|theyrnget o ynys brydein ỻyma
gaswaỻaỽn gỽedy goruot arnaỽ. ỻyma ynys brydein
yn darystegedic it drỽy vy nerth. i a|m kanhorthỽy.
beth a dylyaf|i. y|wneuthur ymlaen hyn ytti Nyt ef
a|wnel creaỽdyr nef a|dayar diodef o·honaf. i. karcha+
ru kaswaỻaỽn vy arglỽyd Ac ynteu yn gỽneuthur
iaỽn imi am y sarhaet a wnathoed imi. Ednebyd
di vlkesar nat haỽd ỻad kaswaỻaỽn a mi yn vyỽ y
gor nyt kewilyd genyf rodi vy nerth idaỽ o·ny by+
dy di ỽrth vyg|kygor Ac yna rac ofyn a·varỽy araf+
hau a oruc vlkessar a|thagnouedu a chaswaỻaỽn.
A chymryt teyrnget o ynys|brydein pop blỽydẏn y
gantaỽ. sef oed meint y|teyrnget. teir mil o punoed
aryant ỻoeger. Ac yna yd aethant yn getymdeithon
vlkesar a|chaswaỻaỽn vab beli Ac y|rodes pop vn
y gilyd rodyon maỽr eur ac aryant a|thlysseu arbenic