Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 23r

Ystoria Dared

23r

gỽedẏ goleuhau y|dyd. A·gamemnon a elwis y|hoỻ
dywyssogyon y demyl minerua dỽywes y nerth
y wneuthur diolch am yr* dỽyweu ac eu moli ac
ef a erchis dodi yr hoỻ anreith y·gyt ac ef a|rannỽys
yr anreith y|baỽb yn gyffredin ac a ofynỽys hefyt
y|r ỻu a vynynt gynal aruoỻ ỽrth antenor ac eneas
y gỽyr a|wnathoed brat y|wlat vdunt a|r hoỻ lu a|dy+
wedassant y|mynynt ac yna a·gamemnon a|ganha+
dỽys vdunt eu hoỻ da. aeneas a|diolches yn vaỽr
y|agamemnon ac y|dywyssogyon goroec y rei ereiỻ
a|choffau a|wnaeth antenor y|agamemnon yr annoc
o elenus vab priaf a|chassandra y|chwaer yr hedỽch
vyth ac eturyt elen vanaỽc a gadu cladu achil ac
ỽrth hyny agamemnon a ganhadỽys eu rydit y
elenus ac y gassandra. ac y elen vanaỽc a|eiroles
ar agamemnon dros ecuba ac andromacka y|gof+
fau y|bot hi eiroet yn garedic gantunt hỽy. ac o|gyf+
fredin gygor a·gamemnon a ganhadỽys y heneideu
y ecuba ac andromacka. a|r petwyryd dyd y|myn+
assant y yn hoỻaỽl mordỽyaỽ tu a goroec ac rac
tymhestleu maỽr yn eu ỻudyas y goruu arnunt
drigyaỽ yno drỽy dalam o dieuoed. a|chalcas a dy+
waỽt o|e dewinadabaeth na daroed bodlonokau yn
gỽbyl yr vffernolyon dỽyweu ac yna y|deuth cof
polixena y pirr o achaỽ s yr hon y|ỻadyssit achil y
dat ef ac ef a|geissỽys hono yn ỻuoessogrỽyd y|rei
kaeth ac ny|s cauas ac y agamemnon ynteu a orch+
ymynỽys y|antenor y|cheissaỽ yn graff a|e dỽyn
attaỽ ef a gauas polixena yno yn ymgudẏaỽ. ac
ef a|e rodes hi y|pirr vab achil ac ynteu a|e tramyd  ̷ ̷+