Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 171r

Brut y Tywysogion

171r

Y vlỽydyn rac ỽyneb y ỻas kynwric ywein y gan deulu Madaỽc
ap Maredud. Y vlỽydẏn ỽedy hyny y bu varỽ Madaỽc ap Jtnerth
ac y|ỻas Meredud ap hỽel y|gan veibon bledyn ap|kynuyn gỽyn.
Y vlỽydyn racỻaỽ y|ỻas hỽel ap Maredud ap ryderch o|r can+
tref bychan drỽy dychymic rys ap hỽel. ac ef e|hun a|e ỻadaỽd.
D eugein mlẏned a chant a mil. oedoetcristpan las hywel ap Ma+
redud ap bledẏn y gan neb vn heb ỽybot pỽy a|e ỻadaỽd
ac yna y ỻas hỽel a|e vraỽt Meibon Madaỽc ap Jtnerth. Y|vlỽ+
dẏn wedy hẏnẏ y|ỻas anaraỽt vab gruffud gobeith a|chedern+
nit a gogonyant y|deheuwẏr y|gan deulu katwaladyr y gỽr
yd oedynt yn ymdiret idaỽ yn gymeint ac na|s ofynhaei. ac
gỽedy clybot o ywein y vraỽt hynẏ drỽc vu gantaỽ canys am+
ot a wnaethoed rodi y verch y anaraỽt a Mẏnnu katwaladẏr y
vraỽt a|wnaeth. Ac yna yd achubaỽd hỽel ap ywein ran katwa+
ladẏr o gereinaỽn ac y ỻosges casteỻ catwaladẏr a oed yn aber
ystỽyth. ac yna y ỻas Meibon milo meilo jarỻ henford a|saeth neb vn varch+
aỽc idaỽ e|hun a oed yn bỽrỽ carỽ yn hely gyt ac ef. Y vlỽydyn
rac ỻaỽ pan welas catwaladyr vot ywein y vraỽt yn|ỽrthlad
o|e hoỻ gyuoeth. kynuỻaỽ ỻyges o iwerdon a oruc a dyuot y aber
menei y|r tir ac yn dywyssogẏon y·gyt ac ef yd oed otter a|mab
turkyỻ a mab cherỽlf. Yg|kyfrỽg hẏny y kytuunaỽd ywein
a|chatwaladyr megys y gỽedei y vrodyr a|thrỽẏ gygor y|gỽyr+
da y|kymodassant a|phan glywyt hẏnẏ y|deỻis y germanwyr
catwaladẏr aynteu a ymodes vdunt dỽy vil o geith ac veỻy
yd|ymrydhaaỽd y ỽrthunt. a|phan gigleu ywein hẏnẏ a bot y vraỽt
yn ryd teruysgus gynỽrỽf a wnaeth arnunt a|e kyrchu yn
diennic a oruc. a gỽedy ỻad rei a dala ereiỻ a|e keithiwaỽ
yn|waradwydus y diaghyssant ar ffo hyt yn dulyn. Yn|y|vlỽydyn