Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 61r

Llyfr Blegywryd

61r

239

teilygach yn ysgriuenedic
Oyr amrysson o|r deu
erbyn yn erbyn a vyd
y|gyfreith yscriuenedic.
Y dosparth a dodir yna
ar ganonỽyr a aruero+
nt o wirionet a|r hyn
a welher yn nessaf y|r
wiryoned; teilyghaf y+
ỽ y gynhal yn|y gyfrei+
th|O|r dyry neb ỽystyl
yn erbyn braỽt a rodo
braỽdỽr ac datgano he+
b lyuyr kyfreith kydry+
chaỽl. y braỽdỽr bieu de+
ỽis ae rodi gỽystyl yn|y
erbyn. ae godef yna
trỽy y gỽrthwyneb hỽ+
nnỽ dangos yna neu
ar|oet braỽt teilygha+

240

ch o gyfreith yscruen*+
eidic O|r dyry gỽystyl;
y neb y gorffer arnaỽ
collet werth y tauaỽt
Os godef ef kyn gorffo
llall; ny chyll y braỽ+
dỽr onyt camlỽrỽ. ac
ony oruyd y llall; cam+
lỽrỽ heuyt a gyllNy
byd kylus neb braỽdỽr
yr rodi a datganu br+
aỽt o aỽdurdaỽt yscr+
iuenedic kyny|bo iaỽn
ony|s|cadarnha trỽy
ỽystyl namyn yr aỽ+
dur·daỽt a dylyir y
chablu O|r datgana  ̷ ̷
braỽdỽr varn heb lyu+
yr kyfureith yn|llys.
ac na|s kadarnhao  ̷